Kā zāles tiek pie sava zīmola vārda?

Katru gadu tiek reģistrēts arvien vairāk jaunu zāļu, bet burtu skaits latīņu alfabētā ir nemainīgs — 26 burti, ar kuru palīdzību jārada jauns un unikāls nosaukums, kas atbilst zāļu nosaukumu veidošanas kritērijiem. Arī viegli izrunājams, uzrakstāms un atmiņā paliekošs, lietojams visās pasaules kultūrās. Nu ko — gandrīz neiespējamā misija!

Zāļu nosaukumi kļūst garāki un radošāki

2017. gadā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) apstiprināja 92 zāles, to skaitā 35 jaunas aktīvās vielas. Ik gadu palielinoties jaunu zāļu skaitam, to nosaukumi kļūst garāki un radošāki. 2010. gadā aptuveni 10 % zīmola nosaukumu sastāvēja no četrām zilbēm, tagad to skaits sasniedzis 15 %. Pieaug tendence nosaukumus veidot ar piecām zilbēm (Jen-ta