PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

“Dopamīnerģiskais prāts” cilvēka evolūcijā Freda H.Previca skatījumā

O. Krumholcs
Ko nozīmē būt cilvēkam? Šī jautājuma atbildes daļa slēpjas mūsu intelekta evolucionārajā veidošanās procesā. Ir daudz teoriju, kas pārsvarā koncentrējas vai nu uz smadzeņu izmēra nozīmi, vai specifiskām ģenētiskām izmaiņām. Freds H.Prevics piedāvā gana provokatīvu teoriju, kurā galvenais faktors, kas nosaka “modernā cilvēka” uzvedību, ir augsts dopamīna līmenis, uzsverot epiģenētiskos faktorus, nevis ģenētiskos faktorus, kas veicinājuši dopamīna pieaugumu cilvēces vēsturē un formējuši mums labi pazīstamo “moderno cilvēku”.

Cilvēka intelekta evolūcija

Ilgu laiku viedokļa pārstāvji ir dalījušies divās teorijas nometnēs: tie, kas parliecināti, ka intelekta evolūcija ir saistīta ar smadzeņu izmēra palielināšanos (increase in the size), un tie, kas apgalvo, ka kognitīvās spējas veidojušās uz smadzeņu sarežģītības palielināšanās fona (increasing complexity). Pēdējos gados lielākā daļa autoru piekrīt, ka abām nometnēm ir taisnība: primātu evolūcijas laikā mūsu kognitīvo spēju kapacitāte un priekšrocība ir saistīta ar abiem šiem procesiem – gan palielinoties smadzeņu izmēriem, gan uz smadzeņu sarežģītības pieauguma rēķina, pat vairāk – bieži abi šie faktori ir savstarpēji atkarīgi. []

No šejienes bieži veidojušies nepareizi mīti par cilvēka intelektu un kreativitāti, saistot tos ar kopējo smadzeņu lielumu un liekot daudziem pieņemt, ka, jo lielāks “dators”, jo labāk. Tādējādi veidojušies daži populāri, bet nepamatoti pieņemumi.

 • Cilvēku smadzenes kopumā ir anatomiski unikālas. Cilvēka smadzeņu kopējais izmērs, relatīvais izmēra un nozīmīgākas smadzeņu daļas ir ļoti līdzīgas vispārējā organizācijā un pat daudzās detaļās ar četrkājainajiem mugurkaulniekiem. []
 • Cilvēkam ir lielākas smadzenes absolūtajos parametros. Cilvēkam ir lielas smadzenes (1,3–1,4 kg pieaugušam cilvēkam), lielākās starp primātiem (izņēmums, Homo Neanderthalensis, kam bijušas mazliet lielākas smadzenes kā mūsdienu cilvēkam). Lielākās smadzenes starp zīdītājiem ir zilonim – 5,7 kg un valim (vairāk nekā 10 kg). Cilvēkam nav arī pašas rievotākas smadzenes, jo smadzeņu rievošanās pieaug līdz ar smadzeņu izmēra palielināšanos.
 • Cilvēkam ir relatīvi lielākas smadzenes attiecībā pret ķermeņa masu. Cilvēka smadzenes ir 2% no ķermeņa masas, bet tās patērē 15–20% kopējās enerģijas. Ir grauzēji, kuru smadzenes relatīvi aizņem 10% no ķermeņa masas (no pašreiz mītošajiem primātiem cilvēkam ir lielākais smadzeņu izmērs). []

Tātad cilvēkam nav lielākas smadzenes ne absolūtos, ne relatīvos skaitļos, un absolūto un relatīvo smadzeņu izmēru per se nevar uzskatīt par iemeslu augstākai kognitīvai spējai. Objektīvāks ir encefalizācijas koeficients (encephalization quotient – EQ), kas norāda uz attiecību starp smadzeņu faktisko izmēru (svaru) un sagaidāmo smadzeņu izmēru (svaru), ko, savukārt, iegūst alometrijas ceļā, ņemot vērā placentas zīdītāju ar tādu pašu ķermeņa masu. [] Encefalizācijas koeficientu aprēķina EQ = w (smadzeņu svars) / Ew (sagaidāmais smadzeņu svars), kur Ew (sagaidāmais svars) = 0,12 W (ķermeņa)2/3, kur dažām sugām pakāpe 2/3 vietā ir ¾. [] Kalkulējot EQ cilvēkam, tas ir 7 x lielāks nekā caurmērā zīdītājiem un 3 x lielāks nekā šimpanzēm (EQ cilvēkam ir 7,4, delfīnam – 5,3, šimpanzei – 2,5). [] Tādējādi primātu smadzenes ir 3 x lielākas, nekā sagaidāms no viņu ķermeņa masas.

Ja smadzeņu/ķermeņa attiecība cilvēkiem būtu līdzīga ar citiem primātiem, tad hipotētiskais primāts ar cilvēku smadzeņu izmēru būtu 3 m garš un svērtu aptuveni 450 kg. []

Vienkāršojot hominīdu smadzeņu un ķermeņa izmēru pieaugumu, jāsecina, ka tas nav noticis lineāri. Var atzīmēt divus “izrāvienus”, ko var atdalīt ar relatīvu stāzi. Pirmajā eksplozijā, kas datējama ar Homo ģints pirmsākumiem, kad absolūtie smadzeņu un ķermeņa izmēri pieauguši dramatiski. Otrā eksplozija sakrīt ar Homo sapiens parādīšanos, ko raksturo ar absolūto smadzeņu izmēru pieaugumu, kamēr absolūtā ķermeņa masa, izmēri nav mainījušies, tādēejādi pieaugot relatīvajam smadzeņu izmēram. []

Šķiet, būtiska nozīme mūsu intelekta veidošanai ir tieši “funkcionālai uzbūvei”, kas nosaka smadzeņu darbību. Holloway tiek uzskatīts par pirmo no autoriem, kas spēja argumentēti pārliecināt, ka evolucionārās izmaiņas intelektuālajā spējās atspoguļo tieši izmaiņas iekšējā smadzeņu sistēmā, nevis vienīgi smadzeņu izmēra pieaugumā. [] Vēl vairāk – Hofman deklarētā izpratne par cilvēka smadzeņu evolūciju ir tieši saistīta ar hominoīdu baltās vielas pieaugumu (relatīvi smadzeņu izmēriem) vairāk nekā pelēkā viela. Uzsvaru liekot uz smadzeņu baltās vielas pieaugumu (intra-hemispheric connectivity), kas ir pieaugusi disproporcionāli smadzeņu izmēra izmaiņām, it īpaši neocortex rajonā. Savukārt smadzeņu pusložu savienojumiem (inter-hemispheric connectivity), kas notiek caur smadzeņu saikli (corpus callosum), samazinās saistībā ar smadzeņu izmēru pieaugumu.

Iespējams, nozīmīga ir tieši atšķirība starp labo un kreiso smadzeņu puslodi. Būtisku argumentāciju smadzeņu lateralizācijas procesā piedāvā mūsdienu ievērojamais Oksfordas profesors T.J.Crow: vadoties pēc Broca un M.Annett novērojumiem, viņš izteica intriģējošu hipotēzi, ka smadzeņu lateralizāciju un cilvēkiem tik raksturīgo gramatisko valodu (un arī šizofrēnijas attīstību) saista ar viena gēna punktveida mutāciju sugai H.sapiens, kas iztrūkst šimpanzēm un citiem primātiem. Šis gēns, pēc autora domām, atrodas X un Y hromosomu homologos blokos. []

Tas, ka labā un kreisā puslode tik ļoti atšķiras savās funkcijās, saistīts ar relatīvu pārsvaru 4 lielajiem neirotransmiteriem. Šie 4 paši galvenie neirotransmiteri, kas iesaistīti smadzeņu pusložu lateralizācijā, ir dopamīns, norepinefrīns, serotonīns un acetilholīns (GABA un glutamāts no evolūcijas skatupunkta ir mazāk pētīti un, iespējams, nav tik nozīmīgi šajā kontekstā). Ņemot vērā pieradījumus, vispārīgi pieņemts, ka dopamīns un acetilholīns pārsvarā ir kreisajā smadzeņu puslodē [] un, iespējams, ir pirmie kandidāti “kreisajā pusē”, kas veidojuši progresīvu intelektu. Savukārt norepinefrīns un serotonīns pārsvarā ir labajā puslodē.

Tas, kāpēc dopamīns lielākajai daļai cilvēku pārsvarā ir kreisajā puslodē, nav vēl pilnīgi skaidrs. Viena no vadošajām hipotēzēm to saista ar netiešām sekām lielākai serotonīna un norepinefrīna koncentrācijai labajā puslodē, kas var inhibēt dopamīnu tajā pašā puslodē. Lielāka serotonīna un noradrenalīna koncentrācija labajā puslodē var rezultēties no pārsvara kreisā vestibulārā orgāna un tā projekcijas pretējā (labajā) puslodē. []

Dopamīna palielināšanas cilvēces evolūcijas laikā

Saskaņā ar Fred H.Previc [] lielāka ticamība ir ne-ģenētiskam izskaidrojumam dopamīna līmeņa palielinājumam cilvēces evolūcijas laikā. Pēc viņa domām, visticamākais kandidāts ne-ģenētiskai jeb epiģenētiskai iedzimtībai ir mātes faktoram, īpaši mātes neiroķīmiskajam balansam, savukārt tas ietekmē augļa dopamīna līmeni, kas kumulējas ar vēl 5 lielajiem faktoriem.

 • Fizioloģiskā adaptācija termāli stresainai ārvidei (dopamīns aktivē karstuma zaudēšanas mehānismu). Savannām kļūstot sausākām, tās spieda šimpanzes un gorillas miljonu gadu laikā atkāpties aizvien sulīgākajos mežos rietumu pusē austrumu plašajā ielejā Āfrikas kontinentā. Nosacīti nepasargātajam Homo Habilis, kas varēja tolerēt siltumu, sausais klimats piedāvāja lielākas priekšrocības, it īpaši dienas vidū, kad lielie pertiķi un plēsīgie zvēri kļuva relatīvi neaktīvi. Cilvēkam turpināja izveidoties efektīvs karstuma zaudēšanas mehānisms, kas palielināja ķermeņa toleranci pret temperatūras pieaugumu, salīdzinot ar citām sugām dzīvnieku pasaulē [], kombinējoties ar bipedālu gaitu, vāju apmatojumu un neparastiem sviedru dziedzeriem, kas deva lielākas izdzīvošanas iespējas agrīniem hominīdiem. Dopamīns lielākoties iedarbojas caur parasimpatisko darbību smadzenēs pazemināt ķermeņa temperatūru, daļēji stimulējot svīšanu. [] Pats svarīgākais elements – īpaši efektīvs karstuma zaudēšanai – ir ūdeni sekretējošie sviedru dziedzeri, kas lielā mērā dominē cilvēkam. [] Būtiska dopamīnerģiskā mehānisma nozīme karstuma zaudēšanā ir novērojama arī cilvēku un dzīvnieku klīnikā. [] Samazināta svīšana un karstuma zaudēšana var sasniegt bīstamu līmeni pie tādām hipodopamīna saslimšanām kā Parkinsona slimība vai fenilketonūrijas gadījumā, kā arī lietojot lielās devās neiroleptiķus šizofrēnijas ārstēšanas gadījumā. []
 • Palielināts gaļas un vēžveidīgo (mīkstmiešu) patēriņš – lielāka piegāde ar dopamīna priekštečiem, kas tiek pārvērsti dopamīnā. Daži pētnieki uzskata, ka jūras faunu cilvēks sāka patērēt pirms 150 000 gadiem. [] Tomēr tiek pieņemts, ka plašs vēžveidīgo (mīkstmiešu) patēriņš noticis pirms nepilniem 100 000 gadiem Dienvidāfrikas krastā. [] Vežveidīgie ir bagāti ar jodu un nepiesātinātajām taukskābēm. [] Jods daudz ir jūras dzīvniekos, un, nonākot vairogdziedzerī, iesaistās tiroksīns, kas stimulē tirozīna hidroksilāzi. []
 • Demogrāfiskais spiediens, kas palielina cīņu par resursiem, apbalvojot dopamīna motivācijas sistēmu. Ir zināms, ka jūras fauna ievērojami uzlaboja un stabilizēja cilvēka diētu un tādējādi veicināja dzīvildzi. [] Pieaugot dzīvildzei, pieauga populācijas spiediens, pieauga migrācija un apmaiņa starp grupām. []
 • Bipedālisms, kas radīja asimetrisku vestibulāro iedarbību uz augli, mātei pārvietojoties, un rezultējās vestibulārajā funkcionēšanā un neiroķīmiskajās atšķirībās starp puslodēm (dopamīna pieaugumā kreisajā puslodē lielākajai daļai cilvēku). []
 • Palielināta adaptācijas vērtība tādām īpašībām kā sasniegumi, agresija, pakļaušana u.c., sākot ar vēlīno neolītu. Konkurējošais stress un vēlme pēc sasniegumiem paaugstina dopamīna līmeni. [] 

Dopamīns un uzvedība

Vispārīgs secinājums, kas saista dopamīnu ar uzvedību un kam piekrīt vairākums neirozinātnieku: dopamīns sekmē un stimulē motoro darbību. Viena no saskatāmākajām pazīmēm – pārmērīgs dopamīns smadzenēs izpaužas kā motors fenomens, ko zemākiem dzīvniekiem apzīmē ar “stereotipiju” konstantas, atkārtojošas kustības, kas atgādina kompulsīvas kustības cilvēkiem. [] Dramatisks piemērs dopamīna nozīmei motorā uzvedībā ir žurkai “astronoms”(“stargazer” rat), kam dopamīna līmenis ir 4–5 x lielāks nekā normā [] un ko var raksturot ar atmestu galvu, kas it kā lūkojas “zvaigznēs”. Šai uzvedībai ir paralēles ar augšup pavērstu galvu (paceļot zodu) un uz augšu pavērstām acīm, kas visnotaļ pavada augstākās mentālās darbības cilvēkus, un tas, jādomā, nāk no dopamīna bagātas laterālās prefrontālas garozas. []. Augšējā lauka uzvedības modelis dzīvniekiem ir savienojams ar augšupvērstām acu kustībām un augšējā lauka halucinācijām, kas ir kopīgas šizofrēnijas gadījumā [], ko izraisa pārmērīgs dopamīna daudzums. 

Dopamīna saistība ar telpas un laika izjūtu

Previc [] uzskata, ka visa mūsu sensorā un motorā sistēma saistīta ar dažādiem reģioniem 3D telpā. Ārēji nav uzvedības (arī valodas), kas nebūtu saistīta ar noteiktu telpas sistēmu. Pat valoda ir daudz ciešāk saistīta ar audio/vizuālo sistēmu, ko izmantojam no mums attālā telpā, nevis saistītā ar taktilo un kinestētisko sistēmu, kas ir sasniedzama no mums tuvajā telpā. Previc, kurš vairāk nekā 20 gadu nostrādājis ASV Gaisa spēku pētniecības laboratorijā, kur pētījis telpisko dezorganizāciju lidojuma laikā, ir izdalījis 4 lielas sfēras funkcionālajā 3D telpā, kurās mēs mijiedarbojamies: pirmā ir piepersonālā (peripersonal) sistēma, kas galvenokārt tiek lietota, lai izpildītu vizuāli vadāmas manipulācijas ķermenim blakus telpā, rokas sasniedzamības attālumā, objekta sasniegšanai un pārvietošanai mutē. Tā saistīta ar tuvo telpu un zemāko redzes lauku. Otrā ir aptverošā ārpersonālā (ambient extrapersonal) sistēma, kas iesaistīta kontrolē un pārvietošanās ierobežotā telpā, nosliece uz zemāko redzes lauku ar zemes līmeņa dominanci. Abas sistēmas plaši izmanto vestibulāro, taustes un citas “ķermeņa” sistēmas, kur noteicošais ir serotonīns un norepinefrīns.

Trešā ir centrālā (focal) ārpersonālā sistēma, kas iesaistīta vides skenēšanā, objektu meklēšanā un atpazīšanā. Tā lieto centrālo redzi un pārsvarā acu ābola kustības, lai realizētu redzes meklēšanas procesu. Tas nodrošina detalizētu redzes apstrādi, kontrolētu mijiedarbību ar ārpersonālo vidi un koncentrētu kontroles funkciju izpildi, saistītu ar laterālo dopamīnerģisko intelektu. Ceturtā, visvairāk perifēri izvietotā sistēma, ir darbības (action) ārpersonālā sistēma, kas dod mums “klātbūtnes” sajūtu apkārtnē un mērķus pētniecībai un navigācijai, orientācijai uz jauniem atklājumiem. Tā mazāk koncentrējas uz detaļām, bet vairāk uz radošām un virzošām funkcijām, sasaucoties ar ventromediālo dopamīnerģisko intelektu.

Dopamīns ir svarīgs tādām eksteroceptīvām sajūtām kā redze, dzirde un smaržas un iesaistīts distālajā laikā.

Pēdējās desmitgades parādījušas, cik dopamīns smadzenēs ir svarīgs, lai apkalpotu “attālo telpu” (distance space) un laiku (ar to nav domāts precīzs telpisks vai laika mērījums, ko izsaka precīzi metriskā sistēmā). Dopamīna deficīts dzīvniekiem rada grūtības orientēties un saistīties ar “attālo telpu” [], bet normāls līmenis ir būtisks dzīvniekiem, lai dotu priekšroku jaunai vai jau pazīstamai videi. [] Tieši caur dopamīnu visas zīdītāju sugas apstrādā informāciju apkārtējā pasaulē. Piemēram, grauzēji dopamīnerģiski tiek vadīti caur visu ķermeni ar visa ķermeņa pārvietošanu (whole-body locomotion), primātiem (pērtiķiem) tas notiek caur okulomotoro pārbaudi (oculomotor scanning), pārmeklējot attālu vidi aptuveni 25 m attālumā, lai atrastu ēdamo. Cilvēkiem koncepts par “telpu” ir dziļāks, tas ir viņpus “šeit un tagad” un nozīmē spēju iedomāties daudz tālāku pasauli un konceptus, abstraktu domāšanu un iztēli. []

Attiecīgi dopamīns saistīts ar tālo telpu, kas ir svarīga, saņemot stimulus, kuri nāk no ķermeņa ārpuses (exteroceptive), piemēram, redze (redzēt tālumā), sadzirdēšana un saošana, turpretī noradrenalīns vairāk saistīts ar stimuliem, kas nāk no ķermeņa iekšpuses (interoceptive), piemēram, taktiliem un kinestētiskiem signāliem. []

Dopamīns un ārpersonālā pieredze

Ir kāda interesanta manifestācija, kad dopamīns ir vidutājs starp augšupejošu skatu un “attālas telpas” un laika iesaistīšanu tādos izmainītas apziņas stāvokļos kā sapņošana, halucinācijas un reliģiskā pieredze. Visas šīs aktivitātes ir:

 • pārsvars ārpersonalai (attālai) sensorai ievadei (t.i., audio un vizuāli);
 • iztrūkst piepersonālā telpa (taktilā un kinestētiskā);
 • uzsvērta ārpersonāla tematika (lidošana un atrašanās ārpus paša ķermeņa);
 • klātiene augšupejošam acu skatienam un citām augšējas redzes lauka nosliecēm. []

Viena no dramatiskākajām manifestācijām dopamīnerģiskai aktivitātei ir “ārpusķermeņa” pieredze (out -of –body), kas notiek halucinācijās, sapņošanā, sensorās deprivācijas laikā, hipoksijās, psihotisko pārdzīvojumu laikā, hipnozē un tādos psiholoģiski traumējošos notikumos kā izvarošana u.c. pārdzīvojumos, kad ir “tuvu nāvei”.

Piemēram, sapņos un halucināciju laikā seratonīna neironi raphe nuclei rajonā aizveras un atļauj aktivēties dopamīnerģiskajai aktivitātei, kas normāli inhibējas mediālajos frontālajos dopamīna ceļos. []

Interesanti, ka reliģijas praktizēšana kā meditācija prasa koncentrēšanos uz “augšupejošo telpu” (fokusēties uz punktu pierē starp abām acīm, t.s. “trešo aci”.

Šizofrēnijas pacientiem uzsvars ir uz reliģiozām un kosmosa tēmām, atspoguļo fundamentālus traucējumus viņu mijiedarbībai ar 3D telpu un sistēmu, kas tiek galā ar 3D telpu. Salīdzinot ar kontroles grupu, ir lielāka tieksme uz ārpersonālo telpu un uzrāda deficītu piepersonālas telpas operācijās. Ārpersonāla tieksme izpaužas:

 • noplacinātā 3D pasaules uztveršanā, trūkumā padziļināti uztvert ikdienišķu apgādi ar piepersonālo telpu;
 • augšupejošā deviācijā acu skatienam, kas zināms kā okulomotorā krīze (oculogyric crises);
 • augšējā lauka dominance vizuālajās halucinācijās;
 • ķermeņa uztveres un tā apzināšanās deficītā;
 • emocionālās uztveres zudumā;
 • samazinātā jutīgumā pret ķermeņa signāliem. [] 

Dopamīns un intelekts

Ir vairāki tieši pierādījumi par dopamīna īpašo nozīmi intelektā. Pirmkārt, reducēts prefrontālais dopamīna līmenis ir primārais cēlonis intelekta deficītam, kas vērojams fenilketonūrijas gadījumā. [] Otrkārt, ir samazināts dopamīna līmenis izteikta joda deficīta gadījumā prenatālajā periodā, jo neadekvāti zems tiroīda hormona līmenis traucē pārvērst tirozīnu dopa, tā veicinot garīgo atpalicību. [] Treškārt, dopamīna saistīšanās paredz verbālu, analītisku un kognitīvo izpildfunkciju cilvēkam. [] Ceturtkārt, dopamīna sistēma ir viena no pamatīgāk ietekmētajām sistēmām novecošanas rezultātā, kur dopamīna receptoru skaits korelē ar abstrakto domāšanu, mentālo elastību un izmaiņām kognitīvajos testos. []

Protams, dopamīns nav vienīgais neirotransmiters, kas iesaistīts intelektā. Acetilholīns arī iesaistās darba atmiņā (working memory), uzmanības noturēšanā, motorā programmēšanā (motor programming). [] Vienīgi serotonīns neparāda lielu nozīmi izziņas spējās, tas samazina orientēšanās spējas, modrību un darba atmiņu. []

Dopamīns un emocijas

Skaidrs, ka dopamīns inicē un vada uz mērķi virzītu (goal-directed) uzvedību ekstrapersonalajā telpā un tā nozīme emocijās ir daudz sarežģītāka.

Tas pamudina uz patīkamu seksuālu aktu veikšanu un ir saistīts ar tādiem pozitīvi aktivējošiem stāvokļiem kā grandiozitāte, pacilātība un eiforija [], bet mazāk iesaistās emocionālā pamudinājumā kā sociālais siltums, maigums un empātija. Proksimālu sociāli emocionālo pieņemšanu un mijiedarbību vairāk nodrošina serotonīns, norepinefrīns, opioīdi, oksitocīns. [] Dopamīns saistīts ar ekstraversiju, bet daudz vairāk ar tādu ekstraversiju kā “magnētisms”, kam ir tendence izmantot citus cilvēkus, lai sasniegtu savus mērķus, nekā “uzņemtā” (affiliative) ekstraversija, ko raksturo neviltot empātija pret citiem. 

Dopamīnerģiskā personība

Dopamīna nozīme personībā ir daudz sarežģītāka un pretrunīgāka nekā dopamīna nozīme intelektā. Dopamīna ekscess pārsvarā saistīts ar tādām personības iezīmēm (klīniskām un subklīniskām) kā impulsivitāte [], sociālā izolēšanās [], šizotipija [], ekstraverta uzvedība [] un nepieredzētā meklējošā uzvedība. []

Kaut ārēji šīs īpašības nešķiet savietojamas, tās varētu dalīt 2 daļās:

 • ventromediālo dopamīna sistēmu raksturo orientācija darbības ārpersonālajā telpā, tā nodrošina motivācijas dziņu, kas ir saistīta ar limbisko sistēmu un daudz vairāk iesaistīta atkarības uzvedības formēšanā, agresijā, impulsīvā un kompulsīvā uzvedībā, kreativitātē un paranormālu ideju veidošanā;
 • laterālo prefrontālo dopamīna sistēmu raksturo orientācija centrālajā ārpersonālajā telpā. Tā vairāk iesaistīta plānošanā un stratēģijas veidošanā, ir galvenais inhibējoši kontrolējošais spēks pār intensīvo dziņu, ko nosaka ventromediālā dopamīna sistēma.

Realitātē šīs abas sistēmas, to funkcijas, kas ietekmē mūsu personību, ievērojami pārklājas un darbojas kopā. 

Dopamīns un kreisā smadzeņu puslode

Jau Karls Jungs atzīmējis, ka kreisā puslode nodrošina ekstravertu izturēšanos un domāšanu, bet labā puslode nodrošina introvertu izturēšanos un intuīciju. []

Tādas īpašības kā distālā orientācija (telpas un laika), abstraktā domāšana, paranormāla pārliecība, reducēta emocionalitāte raksturo ar dopamīnu bagāto kreiso puslodi.

Tās raksturošanai izmanto vārdus – analītisks, mērķtiecīgs, uz mērķi orientēts, lineāra domāšana (uz priekšu, uz progresu). [] Kreisā puslode ir daudz vairāk iesaistīta arī agresijā [], seksuālajā uzvedībā. []

Hiperdopamīnerģiskās saslimšanas (autisms, mānija, OKT, šizofrēnija) vairāk ir labās puslodes bojājumi, tādējādi vairāk atspoguļo kreisās puslodes aktivāciju.

Savukārt labā puslode ir bagāta ar norepinefrīnu un seratonīnu – daudz mazāk iesaistīta ārpersonālajā telpā, analītiskajā intelektā, seksuālajā uzvedībā, agresijā, bet daudz vairāk iesaistīta piepersonālajās aktivitātēs, pašapzināšanās procesā un sociālajā empātijā.

Ir populāri uzskatīt, ka vīriešu uzvedībā dominējošā ir kreisā puslode. [] Dopamīna aktivitāti pastiprina testosterons, bet samazina estrogēns. []

Epiģenētiskās iedzimtības nozīme

Cilvēka intelekta evolūcija nav atkarīga no smadzeņu izmēra izmaiņām vai genoma izmaiņām, vismaz vēlīnas stadijās, nozīmīgāka ir dopamīna sistēmas ekspansija. Kas nodrošina šādu eskpansiju? Dopamīnerģiska prāta evolūcija ir atkarīga no fizioloģiskām un diētas izmaiņām, kas kopā veidojušas dopamīna pieaugumu smadzenēs. Šeit vairāk pievērsīsimies fizioloģiskajām izmaiņām, jo diētas izmaiņas ir pie “5 lielajiem faktoriem”, kas ietekmējuši epiģenētiku.

            Šobrīd plaši pieņemts, ka epiģenētika – īpaši tas, kas notiek “dzemdē”, – ietekmē un dažbrīd pat ignorē gēnu ekspresiju visos līmeņos un tādējādi modificē smadzeņu attīstību. []

Mātes vide ietekmē imūno funkciju, sirds slimības, diabētu, pat vēža risku [] un dažos gadījumos fizisko izskatu, bet jo īpaši smadzeņu attīstību un uzvedību. [] Mums ir svarīgi saprast, ka mātes ietekme ir “caur paaudzēm”. Piemēram, māte ar augstu dopamīna līmeni var prenatāli nodot šo līmeni bērnam, izmainot tā līmeni.

Dopamīna sistēma cilvēkiem ir ļoti jutīga uz neskaitāmām prenatālām ietekmēm, jo ir tiešas/netiešas manifestācijas dopamīna izmaiņās mātes grūtniecības laikā. Daudzi pētījumi apstiprinājuši tirozīna (dopas un dopamīna prekursors), kokaīna (bloķē dopamīna atpakaļuzsūkšanos), amfetamīna (stimulē dopamīna izdali un vienlaikus bloķē tā atpakaļuzsūkšanos) un haloperidola ietekmi uz postnatālo dopamīna līmeni un dažādu dopamīna vadīto uzvedību jaunpiedzimušajam. [] Jāsecina, ka mātes dopamīna sistēmas stimulācija pirmsdzemdību (grūtniecības) laikā rezultējas kā izmainīta pēcdzemdību perioda dopamīnerģiskā aktivitāte, turpretim samazināta mātes dopamīnerģiskā aktivitāte samazina pēcdzemdību dopamīnerģisko aktivitāti. 

Evolūcijas pēdējais posms (“modernais cilvēks”) un tā saistība ar kultūras evolūciju

Vairākums moderno antropologu pieņēmuši, ka modernais cilvēks nav vienīgi Āfrikas produkts, kas bieži tiek atzīmēta kā ”cilvēces šūpulis”. Neseni arheoloģiskie un DNS pētījumi apstiprinājuši, ka anatomiski un ģenētiski modernais cilvēks Āfrikā parādījies pirms apmēram 200 000 gadiem, pamatojot to ar mutācijām Y hromosomā un mitahondriālajā DNS, un ir pieņēmums, ka Homo sapiens veidojies no maza gēnu fonda, kas bijis mazāks par 10 000 indivīdu. []

Vismaz 100 000 gadu pēc anatomiski un ģenētiski moderna cilvēka rašanās cilvēku intelektuālā evolūcija bija atpalikusi un dramatiski neatšķīrās no kultūras, ko piedāvāja Homo erectus, kaut arī cilvēkam bija fiziska kapacitāte valodai un runai, bet tā nebija pietiekama, lai radītu lielāku intelektu, kāds ir modernajam cilvēkam. Tiek pieņemts, ka māksla un pirmie modernie darbarīki un ieroči nav datējami agrāk par laiku pirms 70-80 tūkstošiem gadu. Ir autori, kas aizstāv kultūras “lielo spradzienu”(big bang) pirms aptuveni 50 000 gadiem Eiropā. [] Tādējādi ir vairāk nekā >100 000 gadu starp moderno anatomiski/ģenētisko cilvēku un skaidri moderno intelektuāli/kulturālo cilvēku. Tas liek domāt par dopamīnu un īpaši tā epiģenētiskajiem veicinātājfaktoriem, kas ļāva uzplaukt intelektam un kultūrai.

Noslēgums

Tika apskatīta dopamīna nozīme “modernā cilvēka” evolūcijā, pieskaroties svarīgākajiem punktiem, kas, iespējams, nodrošinājuši dopamīna pieaugumu evolūcijas gaitā hominīdiem un tā sekas. Noskaidrojām, ka dopamīnerģiskais prāts vairāk saistīts ar smadzeņu kreiso puslodi, nodrošinot mums orientāciju uz nākotni, abstraktu domāšanu, reducētu emocionalitāti, piesaisti grupai un lineāru sekošanu progresam

Ne velti amerikāņu neirozinātnieks Jim Henry jau 1977. gadā izteicis hipotēzi, ka dominējošā kreisā puslode pārstāv ceturto un filoģenētiski jaunāko sistēmu, kas ir īpaši svarīga mūsu sugai. []