PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Latvijas Diabēta asociācijai – 20

I. Rasa, G. Freimane
2013. gads ir 20. gads Latvijas Diabēta asociācijas pastāvēšanas vēsturē, tāpēc jau janvārī asociācija rīkoja atceres pasākumus par savas organizācijas aizsākumu un vēsturi, kas reizē bijis arī ceļš uz mūsdienīgu diabēta pacientu aprūpi Latvijā. Latvijas Diabēta asociācijā darbojas cukura diabēta pacienti un viņu tuvinieki, arī ārsti, farmaceiti un medicīnas māsas. Visi kopā esam strādājuši ne tikai savā un savas ģimenes labā, bet domājuši mazliet plašāk, tiecoties mazināt atšķirības starp ārstēšanās iespējām attīstītajās Eiropas valstīs un Latvijā.

Latvijas Diabēta asociācijas aktīvisti: pacienti, viņu piederīgie un ārsti Latvijas Diabēta asociācijas aktīvisti: pacienti, viņu piederīgie un ārsti
Latvijas Diabēta asociācijas aktīvisti: pacienti, viņu piederīgie un ārsti
20 gados paveiktais

Īsumā raksturojot 20 gados paveikto, daudzi no projektiem sākas ar vārdu "pirmais" vai "pirmo reizi". Pirms 20 gadiem asociācijas biedriem nebija paraugu un metodisko rokasgrāmatu biedrības projektu izveidē, finansējuma un brīvprātīgo piesaistē, jo daudzi pasākumi un projekti bija jāīsteno pirmo reizi Latvijas vēsturē, savukārt Latvijas īpašais sociāli ekonomiskās attīstības ceļš - īpaši asociācijas pastāvēšanas pirmajos gados - nedeva iespēju tiešā veidā pārņemt attīstīto Eiropas valstu pieredzi.

Eiropas Savienības valstu standartiem atbilstīga diabēta pacientu aprūpe un ārstēšana

Asociācijas mērķis ir sekmēt ar cukura diabētu saistīto medicīnisko, sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanu. 1993. gadā ļoti būtiski bija sekmēt glikēmijas paškontroles iespējas, panākt daudzu pasaulē izmantotu medikamentu un ārstēšanas tehnoloģiju (piemēram, acu lāzerterapijas aparatūras) plašāku pieejamību Latvijā, veicināt endokrinologu konsultāciju pieejamību, īpaši Latvijas reģionos. Latvijas Diabēta asociācija, vēloties uzlabot situāciju diabēta pacientu aprūpē un ārstēšanā, nekavējoties sāka sadarbību ar Veselības ministriju un citām valsts pārvaldes iestādēm.

1995. gadā asociācija izstrādāja, nosūtīja valsts pārvaldes iestādēm, amatpersonām un plašsaziņas līdzekļiem savas "Prasības valsts institūcijām", norādot neatliekami risināmās problēmas.

Asociācijas prezidents endokrinologs Ingvars Rasa un asociācijas valdes locekļi visu asociācijas pastāvēšanas laiku aktīvi līdzdarbojušies dažādās Veselības ministrijas konsultatīvajās padomēs un darba grupās, pārstāvot diabēta pacientu intereses. Valsts pārvaldes iestādēm nosūtīto vēstuļu skaits katru gadu mērāms desmitos. Īpaši aktīva šī sarakste kļūst gada beigās un laikā, kad tiek apstiprinātas izmaiņas Kompensējamo zāļu sarakstā. 1995. gadā pēc asociācijas rīkotiem protesta pasākumiem pret konkrētu insulīna preparātu svītrošanu no Kompensējamo zāļu saraksta demisionēja Veselības ministrs, kas pravietiski sakrita ar Ingvara Rasas drosmīgo teicienu: "Tāds ministrs mums nav vajadzīgs, ministram ir jādemisionē...", ko citēja daudzi TV kanāli, radiostacijas un preses izdevumi. Līdzīgi ļoti asi bija asociācijas protesti 2001. gadā, kad no Kompensējamo zāļu saraksta centās svītrot īslaicīgas darbības insulīna analogus, un vēlāko gadu "Ziemassvētku kaujas".

Vadlīniju izstrāde

1997. gadā Latvijas Diabēta asociācija sagatavoja Latvijā pirmās vadlīnijas (41 lpp.) par 1. tipa cukura diabēta ārstēšanu. [1]

Tolaik šīs vadlīnijas izmantoja gan ārsti, gan medicīnas studenti, jo 1997. gadā vairs nevarēja izmantot padomju izdevumus, savukārt Latvijā izdotu grāmatu par cukura diabēta pacientu ārstēšanu praktiski nebija. Šīs vadlīnijas kalpoja ne tikai kā rokasgrāmata, bet arī deva iespēju salīdzināt reālo līmeni diabēta pacientu aprūpē Latvijā ar pasaules "zelta standartu". Metode, kad vadlīniju izstrādē piedalās ne tikai ārsti, veselības aprūpes speciālisti, bet arī pacientu organizāciju viedokļa līderi, bija un ir izplatīta daudzās pasaules valstīs, Latvijā to sāka Latvijas Diabēta asociācija jau 1997. gadā ar pirmajām vadlīnijām.

Turpinot vadlīniju izstrādi, asociācija sadarbībā ar Latvijas Endokrinologu asociāciju 2000. gadā pirmoreiz Latvijā izstrādāja 2. tipa cukura diabēta pacientu aprūpes un ārstēšanas vadlīnijas, savukārt 2007. gadā - vadlīnijas 2. tipa cukura diabēta profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai; ar Latvijas Diabēta asociācijas piedalīšanos tapušas daudzas vadlīnijas jautājumos par diabētu. [1]

Pasaules Diabēta diena Latvijā

Pasaules Diabēta diena ir pasaules mēroga kampaņa sabiedrības informēšanai par cukura diabēta pirmajām pazīmēm, riska faktoriem, komplikācijām un ārstēšanās iespējām. Pasaules Diabēta dienu Starptautiskā Diabēta federācija (International Diabetes Federation) izsludināja 1991. gadā. To atzīmē 14. novembrī - Frederika Bantinga (viena no insulīna atklājējiem) dzimšanas dienā. Latvijā Pasaules Diabēta dienas pasākumus Latvijas Diabēta asociācija sāka rīkot 1993. gadā - drīz pēc dibināšanas. 2006. gadā 14. novembris tika pasludināts par ANO noteiktu Pasaules Diabēta dienu. Pirmo reizi hroniskas slimības izraisīti draudi pielīdzināti infekcijas slimību izraisītām epidēmijām, tuberkulozei un HIV/AIDS. Latvijas Diabēta asociācija Pasaules Diabēta dienai veltītus pasākumus katru gadu organizē tādēļ, lai skaidrotu šīs dienas nozīmi un iedzīvinātu tradīciju rīkot šādas aktivitātes Latvijas sabiedrībā. Visus šos gadus asociācijas rīkotais pasākums Rīgā bijis ļoti plašs - to apmeklē 2000-3000 cilvēku.

Pasaules Diabēta dienā Latvijas Diabēta asociācija izdod īpašu "Diabēta Dienas Avīzi", kas veltīta cukura diabēta profilakses un pašaprūpes jautājumiem. Avīzes adresāts ir cukura diabēta pacienti, kas šajā izdevumā var atrast informāciju par jaunumiem cukura diabēta ārstēšanā, informāciju par diabētu un dzīvesveidu, noderīgas ēdienu receptes un citas ziņas. Avīzes apjoms ir ap 24 lpp., to izdod latviešu un krievu valodā un izplata bez maksas.

Zilā cerību krāsa un gaišzils aplis simbolizē cukura diabētu. Starptautiskā Diabēta federācija aicinājusi 14. novembrī - Pasaules Diabēta dienā - ar zilu gaismu izgaismot dažādus objektus - celtnes, tiltus, arhitektūras pieminekļus. Latvijas Diabēta asociācija 2006. gadā bija pirmā Latvijā, kas Rīgas domei rosināja izgaismot pašvaldības namu. Pēc tam Rīgas domes ēkas tornis allaž izgaismots zilā krāsā. Šajā gadā Rīgas Domes priekšsēdētājs Jānis Birks Pasaules Diabēta dienā parakstīja īpašu vēstījumu pilsētas iedzīvotājiem, un šis vēstījums kopā ar Latvijas Diabēta asociācijas prezidenta Ingvara Rasa novēlējumiem ierakstīts ANO īpašajā grāmatā. Par šīm aktivitātēm Latvijas Diabēta asociācijas prezidents Ingvars Rasa informēja Pasaules Diabēta dienai veltītās īpašās ANO un PVO rīkotās sanāksmes pārstāvjus un amatpersonas Ņujorkā.

2012. gadā pēc Starptautiskās Diabēta federācijas aicinājuma Latvijas Diabēta asociācijas prezidents Ingvars Rasa nozīmīti ar zilo apli, kas simbolizē cukura diabētu, piesprauda Latvijas veselības ministrei Ingrīdai Circenei un Latvijas Ārstu biedrības priekšsēdētājam Pēterim Apinim, tādējādi sekmējot šā simbola atpazīstamību.

Pasaules Diabēta dienas pasākumi 10 gadus noslēdzās ar Latvijas Diabēta asociācijas iniciētu projektu - "diabēta operas" izrādi. 1997. gadā Latvijas Diabēta asociācijas prezidents Ingvars Rasa pievērsa uzmanību interesantam faktam: slavenā itāliešu komponista Džakomo Pučīni opera "Madame Butterfly" tiek dēvēta arī par diabēta operu, jo tās autors operas komponēšanas laikā saslimis ar cukura diabētu. Šos gadus vienā īpašā operas izrādē kā skatītāji sastapās cukura diabēta pacienti, pacientu organizāciju aktīvisti un diabēta aprūpes speciālisti - ārsti, medicīnas māsas, podologi, veselības aprūpes iestāžu darbinieki.

Latvijas Diabēta asociācijas prezidents Ingvars Rasa un valdes priekšsēdētāja Gunta Freimane Latvijas Diabēta asociācijas prezidents Ingvars Rasa un valdes priekšsēdētāja Gunta Freimane
Latvijas Diabēta asociācijas prezidents Ingvars Rasa un valdes priekšsēdētāja Gunta Freimane
Ārstu un farmaceitu tālākizglītība par cukura diabētu

Latvijas Diabēta asociācija piedalījusies daudzos Pasaules Latviešu ārstu kongresos. 1995., 1997. un 2001. gadā Asociācija rīkoja īpašu Diabetoloģijas sekcijas sēdi ar ārvalstu vieslektoru piedalīšanos. Tēzes asociācijas pārstāvji publicēja kongresa tēžu krājumos. [7]

Kopš 2009. gada par tradīciju kļuvusi Latvijas Diabēta asociācijas pavasara konference aprīlī. Konferences mērķauditorija ir ģimenes ārsti, endokrinologi, citu specialitāšu ārsti un interesenti. Konference veltīta jaunumiem cukura diabēta pacientu aprūpē un ārstēšanā. Pasākumu ik gadu apmeklē 300-700 ārstu.

Lai sekmētu labākās Eiropas valstu pieredzes ieviešanu cukura diabēta pacientu apmācībā, Latvijas Diabēta asociācija 2006. un 2008. gadā rīkoja Diabēta apmācības pētījumu grupas seminārus Baltijas valstu ārstiem un apmācību māsām.

Latvijas Diabēta asociācija kopš dibināšanas regulāri izglīto farmaceitus. Ingvars Rasa, Una Gailiša, Gunta Freimane aktīvi iesaistījās PharmaDiab programmas īstenošanā Latvijā (2004-2010); žurnālos "Materia Medica" un "Cito!" publicēti vairāki raksti.

Daudzus gadus Diabēta skolas ietvaros un īpašos pasākumos ārstiem Pasaules Diabēta dienas pasākumu laikā novembrī notiek ārstu izglītošana.

2010. gadā Latvijas Diabēta asociācija sagatavoja un izdeva katalogu "Diabēta pacientu aprūpei un ārstēšanai" ar sīku informāciju par medicīnas precēm (insulīna ievadīšanas līdzekļiem, glikometriem, teststrēmelēm) cukura diabēta aprūpē. Kataloga adresāts ir medicīnas māsas, ārsti un farmaceiti, tā mērķis ir cukura diabēta pacientu vajadzību apmierināšana, sekmējot iespēju izvēlēties indivīdam piemērotākās medicīnas preces, un nodrošināt farmaceitus ar informāciju cukura diabēta pacientu kā klientu farmaceitiskajai aprūpei.

Cukura diabēta pacientu izglītošana

Latvijas Diabēta asociācija par būtisku darba virzienu uzskata cukura diabēta pacientu izglītošanu, tāpēc sagatavojusi 18 izglītojošus bukletus cukura diabēta pacientiem [], kā arī regulāri veido publikācijas veselību veicinošos izdevumos. Vēl vairāk informatīvu materiālu pieejams izdruku veidā asociācijas birojā, kur visus 20 gadus cukura diabēta pacientiem ir iespēja sarunāties par sadzīvošanu ar diabētu, uzzināt par ārstēšanās iespējām, papildināt zināšanas par diabētu, saņemt informatīvus materiālus. [12] Astoņus gadus (1995-2003) Asociācijas izglītojošo raidījumu reizi mēnesī varēja klausīties Latvijas Radio 1, 1994.-1996. gadā regulāri (vēlāk - epizodiski) asociācijas gatavotie sižeti tika iekļauti LTV 1 producētā veselību veicinošā raidījumā "Dzīvīte". Šie sižeti izpelnījās skatītāju atzinību un vēl vairākus gadus pēc tam tika demonstrēti atkārtoti. TV raidījumi veidoti arī sadarbībā ar Zemgales reģionālo televīziju.

Latvijas Diabēta asociācijas ikdienas darbs norit 20 nodaļās Rīgā un reģionos. Asociācijas valdes locekļi izstrādā metodiskus palīglīdzekļus izglītojošu pasākumu rīkošanai, praktiski palīdz pasākumu rīkošanā - izstrādā darba plānu, izvēlas nodaļas videi piemērotas darba formas. Regulāri tiek rīkoti izglītojoši pasākumi Asociācijas nodaļu viedokļa līderiem, iepazīstinot ar jaunumiem diabēta pacientu aprūpē un ārstēšanā, sniedzot padomus sekmīgākam nodaļu darbam.

Pacientu tiesību jautājumu aktualizēšana

Jau dibināšanas laikā Latvijas Diabēta asociācija aktualizēja arī ar cukura diabēta aprūpi saistītās pacientu apmācības, pacientu tiesību, psiholoģiskās aprūpes un dzīves kvalitātes jautājumus, kā arī nepieciešamību sekmēt pacientu līdzestību.

Latvijas Diabēta asociācija publicējusi pirmo rakstu par cukura diabēta pacientu tiesībām (1993), vēlāk rīkojusi konferenci ārstiem par cukura diabēta pacientu reproduktīvajām tiesībām (1995), diabēta tiesību starptautisko dokumentu skaidrojumus iekļāvusi konferencēs ārstiem (2011) un farmaceitiem (2010). Par cukura diabēta pacientu tiesībām ir rīkotas preses konferences un izplatīti paziņojumi presei, pēdējos gados - vairākas aptaujas.

Paškontroles dienasgrāmatu evolūcija

Latvijas Diabēta asociācija sagatavojusi Latvijā pirmo paškontroles dienasgrāmatu diabēta pacientiem. [16]

Asociācija turpina ieviest jaunus paškontroles dienasgrāmatu veidus, kas piemēroti konkrētām cukura diabēta pacientu grupām (piemēram, ar lielākām un mazākām ailēm, intensīvākai un ne tik intensīvai paškontrolei), sagatavojusi un publiskojusi Latvijā un latviešu valodā pirmo elektronisko paškontroles dienasgrāmatu (2006), kas arī pašlaik pieejama internetā (www.iaptieka.lv) un izmantojama visu glikometru īpašniekiem, kā arī tad, ja pacients līdztekus lieto vairākus glikometrus. Asociācija sadarbībā ar daudzām farmaceitiskām kompānijām izveidojusi dažādu veidu paškontroles dienasgrāmatas.

Latvijas pārstāvji starptautiskās sanāksmēs un kongresos

Latvijas Diabēta asociācija pirmā ar stenda ziņojumiem [17] un informāciju pārstāvējusi Latviju starptautisku organizāciju rīkotās sanāksmēs - St. Vinsentas komitejas (St. Vincent Committee) sanāksmē (1994) un Starptautiskās Diabēta federācijas pasaules kongresā (1997), turpinot šo darbu arī pašlaik gan Starptautiskās Diabēta federācijas (visos kongresos līdz 2012. gadam), gan Eiropas Diabēta pētniecības asociācijas kongresos (visos kongresos no 2003. gada līdz 2012. gadam).

2003. gada Pasaules Diabēta kongresā Parīzē Gunta Freimane vadīja darba grupu par diabēta kampaņām masu medijos.

2008. gadā, Latvijas Diabēta asociācijai aktīvi iesaistoties, tapa starptautiski citējama publikācija par cukura diabēta aprūpi Eiropas Savienības jaunajās dalībvalstīs, arī Latvijā. [22]

Asociācijas pārstāvji ar stenda referātiem daudzkārt piedalījušies kongresos un publicējuši tēzes.

Kopsavilkums

Latvijas Diabēta asociācija ir piemērs pacientu, viņu piederīgo, medicīnas māsu, farmaceitu un ārstu sekmīgam darbam komandā kopīgu mērķu īstenošanā, šim darbam izmantojot sadarbības partneru stiprās puses. Mēs ticam, ka šim darbam būs turpinājums!

 

Literatūra

 1. Vadlīnijas I tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanā. Starptautiskā Diabēta federācija. St. Vinsentas deklarācijas izpildkomiteja. Pasaules Veselības organizācija. Rasa I., Freimane G. Latvijas Diabēta asociācija, 1997; 41.
 2. Rasa I, Pīrāgs V. 2. tipa cukura diabēta pacientu aprūpes un ārstēšanas vadlīnijas. Latvijas Diabēta asociācija. Latvijas Endokrinologu asociācija, 2000; 40.
 3. Vītola E, Pīrāgs V, Jakubaite I, Krūmiņa G, Stalte V, Lejnieks A, Rasa I. 2. tipa cukura diabēts. Vadlīnijas ģimenes ārstiem. Rīga, 2001.
 4. Rasa I. 2. tipa cukura diabēta racionālas farmakoterapijas rekomendācijas zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros. Cito! 2002; 3: 1-5.
 5. 2. tipa cukura diabēta profilakses, diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. Pīrāgs V, Rasa I. (darba grupas vad.), Dzīvīte I, Freimane G, Gailiša U, Lejnieks A, Lurie A, Pavliņa I, Valtere A. Rīga, 2007; 180.
 6. www.vmnvd.gov.lv/lv/420-kliniskas-vadlinijas/klinisko-vadliniju-registresanas-kartiba
 7. Rasa I. Cukura diabēts Latvijā – šodien un rīt: St. Vinsentas deklarācija. // Pasaules latviešu ārstu 2. kongress, 1993. gada 19.–23. jūnijs. Rīga, 1993: 62.
 8. Rasa I, Freimane G, Kusiņa L, Ligere R. Sabiedrības izglītošana par cukura diabētu – Latvijas Diabēta asociācijas aktivitātes trīs gados (1993–1996). // Pasaules trešais latviešu ārstu kongress, 1997. gada 25.–28. jūnijs. Rīga, 1997: 88.
 9. Freimane G, Rasa I. Elektroniskie datu nesēji un klasiskie komunikācijas līdzekļi Latvijas Diabēta asociācijas darbā. // Pasaules latviešu ārstu 4. kongress 2001. gada 20.–22. jūnijs. Rīga, 2001: 68.
 10. Freimane G, Rasa I. Latvijas Diabēta asociācijas darbība diabēta pacientu tiesību paplašināšanā (1993–2001). // Pasaules latviešu ārstu 4. kongress 2001. gada 20.– 22. jūnijs. Rīga, 2001: 69.
 11. Freimane G, Rasa I. Latvijas Diabēta asociācijas pieredze masu mediju un izdevējdarbības izmantošanā. // Pasaules latviešu ārstu 4. kongress 2001. gada 20.–22. jūnijs. Rīga, 2001: 69.
 12. Cimermane I, Freimane G, Rasa I, Konrāde I. Cukura diabēts un ceļojumi. Latvijas Diabēta asociācija, 2000; 16.
 13. Cimermane I, Freimane G, Rasa I, Konrāde I. Insulīna injekcijas. Kā injicēt pareizi un nesāpīgi. Latvijas Diabēta asociācija, 2000;14.
 14. Rasa I, Freimane G. Cukura diabēts un alkohols. Rīga: Latvijas Diabēta asociācija, 2000; 6.
 15. Rasa I, Vītiņa S, Freimane G. Diabēts un grūtniecība. Latvijas Diabēta asociācija, 2000; 11.
 16. Diabēta kontroles burtnīca. Rasa I., Zvirbule I., Freimane G., Kuzmane L. Latvijas Diabēta asociācija, 1995.
 17. Vincent Declaration and Improvement of Diabetes Care. Diabetes Care and Research in Europe. // 3rd European Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration. March 29–April 1, 1995, Athens, Greece. Horm Metab Res, 1995; February, Suppl. 1: 65.
 18. Kusiņa L, Freimane G, Rasa I. Improving the quality of patients’ association. // Fourth Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration. Improvement of Diabetes Care. Lisbon, Portugal, 26 February–1 March 1997. Diabetes, Nutrition & Metabolism – Clinical & Experimental. 1997; 10, February, Suppl. 1: 19.
 19. Rasa I, Freimane G, Kusiņa L. The role of LDA in educating of patients in the three years of existence (1993–1996). In Fourth Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration. Improvement of Diabetes Care. Lisbon, Portugal, 26 February–1 March 1997. Diabetes, Nutrition & Metabolism – Clinical & Experimental. 1997; 10, February, Suppl. 1: 19.
 20. Freimane G, Rasa I. Latvian Diabetes Association progress report on making patient active and responsible clients, 10 Years with the St. Vincent Declaration: The Targets, the Progress, the Vision. In 5th Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration. Istanbul, Turkey, 9-12 October 1999. Diabetes, Nutrition & Metabolism – Clinical & Experimental. 1999; 12, 3: 223.
 21. Freimane G, Butikova J, Rasa I, Pavlina I. Illness representations as predictor of self-care behaviour and diabetes control in type 2 diabetes patients. // 20th World Diabetes Congress, 19-23.10.2009, Montreal, Canada, IDF. 2009: 266.
 22. Andel M, Grzeszczak W, Michalek J, Medvescek M, Norkus A, Rasa I, Niewada M, Kamiski B, Kraml , Madacsy L and the DEPAC Group. A multinational, multi-centre, observational, cross-sectional survey assessing diabetes secondary care in Central and Eastern Europe (DEPAC Survey). Diabetic Medicine. 2008; 25, 10: 1195-1203.