PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

12 mg pret 6 mg deksametazona: kāds ieguvums smagas Covid–19 hipoksēmijas gadījumā?

Doctus
12 mg pret 6 mg deksametazona: kāds ieguvums smagas Covid–19 hipoksēmijas gadījumā?
Pixabay.com
Šobrīd tiek rekomendēts hospitālā etapā izmantot 6 mg deksametazonu Covid–19 pacientiem ar smagu slimības gaitu, bet tiek spriests, ka augstākas devas varētu būt noderīgākas vēl smagākas gaitas Covid–19 pacientiem.

Tāpēc tika veikts daudzcentru, nejaušināts klīniskais pētījums, lai novērtētu 12 mg/dienā pret 6 mg/dienā deksametazona efektu pacientiem ar Covid–19 un smagu hipoksēmiju. Pētījumā tika iekļauti 1000 pieaugušie ar apstiprinātu Covid–19 infekciju, kam ir bijusi nepieciešama skābekļa terapija vismaz 10 l/minūtē vai mehāniskā ventilācija. Pacienti tika nejaušināti 1:1 12 mg/dienā i/v deksametazona (n=503) grupā un 6 mg/dienā i/v deksametazona grupā (n =497), saņemot medikamentu līdz 10 dienām. Primārais iznākums bija dienu skaits, ko pacients pavadīja bez dzīvību atbalstošās terapijas (invazīvā mehāniskā ventilācija, asinsrites atbalsts vai nieru aizstājterapija) 28 dienās un tika pielāgots pēc stratifikācijas mainīgajiem.

No 1000 nejaušinātajiem pacientiem, 982 tika iekļauti analīzei (vidējais vecums 65 gadi, 31 % sievietes) un primārā iznākuma dati bija pieejami 971 pacientam. Vidējais dienu skaits bez dzīvību atbalstošās terapijas bija 22,0 dienas 12 mg deksametazona grupā un 20,5 dienas 6 mg deksametazona grupā (pielāgotā vidējā atšķirība 1,3 dienas, 95 % TI 0–2,6 dienas, p= 0,07). Mirstība 28 dienu laikā tika novērota 27,1 % 12 mg grupā un 32,3 % 6 mg grupā (pielāgotais relatīvais risks 0,87, 99 % TI 0,70–1,07). Nopietnas blaknes, piemēram, septisks šoks un invazīvas sēnīšinfekcijas tika novērotas 11,3 % 12 mg grupā un 13,4 % 6 mg grupā (pielāgotais relatīvais risks 0,83, 99 % TI 0,54–1,29).

Pētnieki secina, ka starp Covid–19 pacientiem ar nopietnu hipoksēmiju, 12 mg/dienā deksametazons nav pārāks par mazāko (6 mg) devu un nedod ievērojamu klīnisko ieguvumu.

Avots: The COVID STEROID 2 Trial Group. Effect of 12 mg vs 6 mg of Dexamethasone on the Number of Days Alive Without Life Support in Adults With COVID-19 and Severe Hypoxemia: The COVID STEROID 2 Randomized Trial. JAMA. 2021;326(18):1807–1817. doi:10.1001/jama.2021.18295