PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Acetilholīnesterāzes inhibitori un incidenta ar vecumu saistīta makulas deģenerācija

Doctus
Acetilholīnesterāzes inhibitori un incidenta ar vecumu saistīta makulas deģenerācija
Pixabay.com
Ar vecumu saistīta makulas deģenerācija (MD) ir nopietna un samērā bieži sastopama oftalmoloģiska slimība. Viena no hipotēzēm par tās attīstību saistīta ar iekaisīgiem procesiem makulā. Alcheimera slimības ārstēšanā izmanto acetilholīnesterāzes inhibitorus (AchI), kuriem piemīt pretiekaisuma īpašības, taču šobrīd vēl nav skaidrs, vai šī zāļu grupa varētu ietekmēt ar vecumu saistītas MD risku.

Lai noskaidrotu, vai pastāv AchI ietekme uz ar vecumu saistītas MD sastopamību, veikts retrospektīvs kohortas pētījums ASV no 2000.gada janvāra līdz 2023.gada septembrim. Pētījumā tika iekļauti pacienti ar Alcheimera slimību (AS), vecumā no 55–80 gadiem, bez zināmas ar vecumu saistītas MD diagnozes.

Pētījumā piedalījās 21 823 pacienti ar AS (vidējais [SD] vecums 72,3 [6,1] gadi; 21 313 vīrieši un 510 sievietes). Statistiskā analīzē secināts, ka katrs papildu gads kopš AchI sākšanas saistīts ar 6 % zemāku risku attīstīties ar vecumu saistītai MD (draudu attiecība 0,94; 95 % TI 0,89–0,99).

Šajā ziņojumā atspoguļots neliels ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas riska samazinājums pacientiem ar Alcheimera slimību, kas terapijā saņem acetilholīnesterāzes inhibitorus. Nepieciešams turpināt pētniecību ar nejaušināti kontrolētiem klīniskiem pētījumiem, lai novērtētu kauzālu saikni un validētu atradumu dažādās pacientu populācijās.

Avots: Sutton SS, Magagnoli J, Cummings TH, Hardin JW, Ambati J. Alzheimer Disease Treatment With Acetylcholinesterase Inhibitors and Incident Age-Related Macular Degeneration. JAMA Ophthalmol. Published online January 04, 2024. doi:10.1001/jamaophthalmol.2023.6014