PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kādi būs galvenie virzieni veselības datu digitalizācijai?

Doctus
Kādi būs galvenie virzieni veselības datu digitalizācijai?
Freepik
15. augustā valdība iepazīstināta ar Veselības ministrijas izstrādāto digitālo stratēģiju veselības aprūpē. Galvenie finansēšanas avoti plānotajiem pasākumiem ir valsts budžets un ES fondu investīcijas. Daļa no finansējuma tiks novirzīta Nacionālajam veselības dienestam nepieciešamo speciālistu piesaistei.  

Veselības ministrija norāda, ka, digitalizējot veselības aprūpes datus, būs iespējams samazināt dubultos izmeklējumus, nodrošināt labāku veselības aprūpes koordināciju, veicināt datos balstītu lēmumu pieņemšanu gan veselības aprūpē, gan veselības politikā. Veselības datu digitalizācija stiprinās epidemioloģisko drošību un atvieglo informācijas apmaiņu krīzes un katastrofu situācijās. Nozīmīga ir iekļaušanās Eiropas veselības datu telpā, ļaujot piekļuvi datiem drošā veidā.

Ko plānots sasniegt ar datu digitalizācijas stratēģiju?

  • Samazināt “papīra” medicīnisko dokumentu apriti. Pacientam būs elektroniskā veselības karte e-veselībā jeb DigiVes informācijas sistēmā, kas būs galvenā datu krātuve. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju informācijas sistēmas būs integrētas ar pacienta elektronisko veselības karti un nodrošinās centralizēti uzkrājamo veselības datu apstrādi strukturētā veidā – gan datu sniegšanu, gan saņemšanu. Ārstniecības personām būs piekļuve visās ārstniecības iestādēs radītajiem digitālajiem pacienta veselības datiem neatkarīgi no pakalpojuma veida (valsts apmaksāts vai maksas pakalpojums).
  • Digitālie risinājumi palīdzēs pacientiem piedalīties savas veselības aprūpē un uzlabos veselības pratību. 
  • Tehnoloģiju lietojums ļaus pārskatīt pacienta ceļus. Digitālās tehnoloģijas atvieglos ārstniecības personu ikdienu -  dati tiks ievadīti tikai vienu reizi, pacientu novērot un konsultēt varēs arī attālināti. Telemedicīna dos iespējas pacientiem un ārstiem būt mobiliem un elastīgiem.
  • Pieaugs veselības nozares speciālistu izpratne par digitālās veselības risinājumiem. 
  • Datus par ārstniecību un pacientu pieredzi varēs apkopot un analizēt. Dati būs pieejami pētniekiem un politikas veidotājiem drošā veidā. Iekļaujoties Eiropas veselības datu telpā, datu apmaiņa pētniecībai, inovācijām, politikas veidošanai, regulatīvo lēmumu pieņemšanai un pacientu drošībai tiks īstenota arī pārrobežu līmenī.