PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Zivju produktu lietošana uzturā var samazināt insulta risku

Doctus
Zivju produktu lietošana uzturā var samazināt insulta risku
Divu porciju zivju ēdienu ēšana nedēļā ir vidēji cieši, bet statistiski ticami saistīta ar samazinātu insulta risku, bet zivju eļļas pārtikas piedevām nav šādas saistības, ziņo lielas meta-analīzes rezultāti.

 

Zivju ēdieni un garo ķēžu omega 3 tauksskābes ir saistītas ar samazinātu koronārās sirds slimības risku un pēkšņu kardiālu nāvi.  Tomēr vēl arvien nav pārliecinošu pierādījumu par zivju eļļas pozitīvo ietekmi uz cerebrovaskulārām slimībām.

Lai precizētu zivju eļļas ietekmi uz insulta risku, tika veikta meta-analīze, kurā tika iekļauti 26 perspektīvi kohorta pētījumi un 12 nejaušināta iedalījuma, kontrolēti pētījumi ar kopējo dalībnieku skaitu 794 000 un 34 817 cerebrovaskulāriem iznākumiem.

Meta-analīzes rezultāti uzrāda, ka gan zivju eļļas, gan garo ķēžu taukskābju lietošana uzturā samazina insulta risku. Pētījuma rezultāti publicēti BMJ.

Zivju ēšana samazina insulta risku Zivju ēšana samazina insulta risku
Zivju ēšana samazina insulta risku

Samērojot pēc vairākiem riska faktoriem, dalībniekiem, kuri nedēļā lieto 2 - 4 zivju ēdienu porcijas, bija par 6% zemāks cerebrovaskulāru slimību risks, salīdzinot ar tiem, kuri lietoja 1 vai mazāk zivju ēdienu porcijas nedēļā (RR=0,94; 95% TI [0,90-0,98]). Ja nedēļā apēd piecas un vairāk zivju ēdienu porcijas, risks samazinās par 12% (RR=0,88; 95% TI [0,81 – 0,96]). Devas-atbildes meta-analīzē pierādīja, ka katras divas jebkādu zivju ēdienu porcijas nedēļā ir saistītas ar 4% zemāku cerebrovaskulāro slimību risku.  

Savukārt analizējot zivju eļļas pārtikas piedevu saistību ar cerebrovaskulāro slimību risku, tika secināts, ka šāda saistība nepastāv (RR=0,90; 95% TI [0,80 – 1,01]). Nejaušināta iedalījuma kontrolētos pētījumos cerebrovaskulāro slimību relatīvais risks lietojot garo ķēžu omega-3 pārtikas piedevas, salīdzinot ar kontroles grupu, primārajā profikasē bija 0,98 (95% TI [0,89– 1,08]) un sekundārajā profilaksē bija 1,17 (95% TI [0,99-1,38]).

Pieejamie pētījumu rezultāti norāda uz mērenu saistību starp zivju ēdienu ēšanu un samazinātu cerebrovaskulāro slimību risku.  

Pilnu pētījumu var lasīt BMJ