PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antibakteriālās rezistences ekonomiskais slogs: sistemātisks pārskats un meta–analīze

Doctus
Antibakteriālās rezistences ekonomiskais slogs: sistemātisks pārskats un meta–analīze
Pixabay.com
Antibakteriālā rezistence (ABR) visā pasaulē ir nozīmīgs sabiedrības veselības slogs. Lai noskaidrotu, kāda ir ABR ietekme uz ekonomiskajiem iznākumiem, tika veikts sistemātisks pārskats un meta–analīze.

Pārskatā tika iekļautas publikācijas no tādām datu bāzēm kā PubMed, Medline un Scopus, kā arī drukātā literatūra par ABR ekonomisko slogu. Analīzē tika iekļautas publikācijas no 2016.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim. Dokumentu analīze tika veikta, balstoties uz PRISMA vadlīnijām.

Pārskatā tika iekļauti 29 pētījumi. No tiem 69 % (20/29) bija veikti augsta ienākumu līmeņa valstīs, pārējie – vidēja un vidēji augsta ienākuma līmeņa valstīs. Lielākā daļa pētījumu bija veikti slimnīcu (89,6 %, 26/29) un terciārās aprūpes (44,8 %, 13/29) perspektīvā. Pieejamie pierādījumi norāda, ka provizoriskie izdevumi rezistentas infekcijas gadījumā variē no -2,371,4 ASV dolāriem līdz +29,289,1 ASV dolāriem (pielāgojot izmaksas pēc 2020.gada) uz paciena epizodi. Vidējais stacionārā pavadītais ilgums šajā gadījumā pieaug par 7,4 dienām (95 % TI 3,4–11,4), mirstības riska iespēju attiecība rezistentas infekcijas gadījumā ir 1,844 (95 % TI 1,187–2,865) un atkārtotas hospitalizācijas iespēju attiecība 1,492 (95 % TI 1,231–1,807).

Šajās publikācijās fiksētā informācija ar ABR slogu ir būtiska. Turklāt, joprojām iztrūkst informācija par ekonomisko slogu zema un vidēji zema ienākumu līmeņa valstīs ABR dēļ. Papildu nepieciešami pētījumi par sabiedrības perspektīvu un situāciju primārajā aprūpē.

Avots: Poudel, A. N., Zhu, S., Cooper, N., Little, P., Tarrant, C., Hickman, M., & Yao, G. (2023). The economic burden of antibiotic resistance: A systematic review and meta-analysis. PloS one, 18(5), e0285170. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285170