PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antihipertensīvie medikamenti un kognitīvo traucējumu attālināšana

Doctus
Antihipertensīvie medikamenti un kognitīvo traucējumu attālināšana
Pixabay.com
Viegli kognitīvi traucējumi var būt demences prodroma stāvoklis. Retrospektīvā novērojumu pētījumā Kanādā tika novērtēts, vai kādam no šobrīd izmantotajiem antihipertensīvās terapijas medikamentiem piemīt arī no demences attīstības aizsargājošs efekts.

Pētījumā sākumā no tajā iekļautajiem 335 senioriem (vidējais vecums 76,5 (SN 7,3) gadi), kam diagnosticēti viegli kognitīvi traucējumi, tika ievākti tādi dati kā demogrāfiskie un dzīvesveidu raksturojošie parametri, kognitīvās funkcijas novērtējums, asinsspiediena mērījumi, lietotie antihipertensīvie medikamenti un fiksēta cita zināmā informācija par riskiem kognitīvo spēju pasliktinājumam. Pacienti tika novēroti 5,5 gadus. Lai novērtētu, vai kāds no pētāmajiem faktoriem saistīts ar vieglu kognitīvu traucējumu pāreju demencē, tika izmantota loģistiskās regresijas analīze.

Pacienti, kuriem novērojuma laikā attīstījās demence, bija ievērojami vecāki un, visticamāk, ar demenci ģimenes anamnēzē. Pēc potenciālo jaucējfaktoru (vecums, dzimums, Mini Mental sijājošās diagnostikas rīka rezultāta un ģimenes anamnēzes) pielāgošanas tika secināts, ka senioriem, kas lietoja bēta blokatorus, bija par 57 % mazāka iespējamība kognitīvajiem traucējumiem progresēt demencē (IA 0,43; 95 % TI 0,23—0,81). Publikācijas autori aicina turpināt pētījumus, lai novērtētu bēta blokatoru efektu uz kognitīvo funkciju.

AVOTS: Dhami P, Alagiakrishnan K, Senthilselvan A. (2023). Association between use of antihypertensives and cognitive decline in the elderly-A retrospective observational study. PloS one, 18(12), e0295658. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295658