PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apstiprināts veselības nozares finasējums - 1,6 miljardi eiro

Doctus
Apstiprināts veselības nozares finasējums - 1,6 miljardi eiro
Freepik
7. februārī valdība apstiprināja likumprojektu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, kur veselības nozarei 2023. gadā plānotais finansējums ir 1,6 miljardi eiro. Šogad prioritārajiem pasākumiem jeb papildus nozarei plānoti 85,8 miljoni eiro. Likumprojekts par valsts budžeta izdevumiem un sadalījumu vēl būs jāapstiprina Saeimai.

Kāds ir budžeta sadalījums?

No 2023. gadā valsts budžeta projektā veselības nozarei plānotajiem 1,6 miljardiem eiro:

  • 1,35 miljardi eiro paredzēti ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai (ģimenes ārstu prakšu darbam, laboratoriskajiem izmeklējumiem, ārstu speciālistu sniegto konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu apmaksai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un plānveida medicīniskās palīdzības slimnīcās nodrošinājumam, kompensējamo medikamentu apmaksai u.c.).
  • 124 miljoni eiro plānoti specializētajai veselības aprūpei: neatliekamās medicīniskās palīdzības, asins un asins komponentu nodrošinājumam, tiesu medicīniskās ekspertīzes un antidopinga politikas īstenošanai.
  • 59 miljoni eiro - augstākajai medicīnas izglītībai
  • 15 miljoni eiro - veselības aprūpes finansējuma administrēšanai un Ārstniecības riska fonda darbībai.
  • 11,3 miljoni eiro - slimību profilakses, veselības veicināšanas un ārstniecības pakalpojumu uzraudzībai plānoti
  • 32,3 miljoni eiro - Eiropas struktūrfondu projektu un pasākumu īstenošanai plānoti ,
  • 5,6 miljoni eiro - nozares vadībai.

Kādām prioritātēm tiks piešķirts papildu finansējums?

Ar veselības aprūpes nozarei 2023. gadā plānotajiem papildus 85,8 miljonus eiro būs iespējams vien daļēji risināt nozares problēmas un uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. 

Onkoloģija

Onkoloģijas joma ir noteikta kā viena no veselības jomas prioritātēm, kurā jāveic sistēmiskas izmaiņas. Pagājušajā gadā Ministru kabinetā apstiprinātais Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022. - 2024. gadam paredz vēža izplatības riska faktoru mazināšanu, profilakses, kā arī dažāda veida ārstniecības pieejamības un vēža pacientu aprūpes uzlabošanu. Veselības aprūpes uzlabošanai onkoloģijas jomā šajā gadā plānots piešķirt papildu 30 miljonus eiro. Finansējums tiks novirzīts gan kompensējamo medikamentu apmaksai onkoloģijas pacientiem, gan diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai, tostarp arī veselības aprūpes pakalpojumu tarifu indeksācijai.

Bērni

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai bērniem plānots piešķirt papildu 5 miljonus eiro. Tas ļaus nodrošināt kohleāro implantu un glikozes monitorēšanas sistēmu apmaksu bērniem ar dzirdes traucējumiem un cukura diabētu, kā arī kompensējamo zāļu apmaksu cistiskās fibrozes pacientiem.

Atalgojums

 Tas ļaus nodrošināt ārstu, māsu, māsu palīgu un citu ārstniecības personu darba samaksas palielinājumu, primārai rūpējoties par zemākas darba samaksas saņēmējiem.

Plānots, ka darba samaksa ārstiem +  6,11 %; māsām + 10,14 % un māsu palīgiem +  16,11%. Papildu 15 miljonus eiro paredzēts novirzīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai gan diagnostikas, gan ārstniecības jomā. Tāpat  5,4 miljonus eiro paredzēts novirzīt personāla pieejamības uzlabošanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Pieejamais finansējums ļaus palielināt medicīnas koledžās apmācāmo ārstu palīgu skaitu, kā arī novirzīt papildu finansējumu NMPD darbinieku darba samaksai. Ņemot vērā valstī nepietiekamo māsu skaitu, papildu 2,8 miljonus eiro paredzēts novirzīt vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanai, tai skaitā veicinot māsu nodarbinātību profesijā. Tas ļaus nodrošināt māszinību izglītības programmas apguvi lielākam studējošo skaitam augstskolās, ilgtermiņā nodrošinot papildu māsu ienākšanu ārstniecības iestādēs, tādējādi uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.