PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apvalkota vai neapvalkota aspirīna tablete: efektivitāte pacientiem ar kardiovaskulāru slimību

Doctus
Apvalkota vai neapvalkota aspirīna tablete: efektivitāte pacientiem ar kardiovaskulāru slimību
Pixabay.com
Klīnicisti ikdienas praksē pacientiem rekomendē izvēlēties aspirīnu apvalkotā tabletē (enteric coated), lai izvairītos vai mazinātu kuņģa–zarnu trakta asiņošanas riskus pacientiem ar koronāro artēriju slimību. Tajā pašā laikā pieejami pētījumi, kur norāda, ka apvalkotām aspirīna tabletēm ir vājāka trombocītu agregācijas inhibīcija kā parastai aspirīna tabletei. Vai tiešām ir kāda atšķirība efektivitātē starp abiem tabletes veidiem – skaidro šajā pētījumā.

Šī bija post–hoc sekundāra ADAPTABLE (Aspirin Dosing: A Patient-Centric Trial Assessing Benefits and Long-term Effectiveness) pētījuma analīze. Tas bija pragmatisks 15 076 aterosklerotiskas kardiovaskulāras slimības pacientu pētījums, kurā pēc nejaušības principa pacienti saņēma vai nu augstu (325 mg) vai zemu (81 mg) aspirīna devu katru dienu. Šajā pētījuma analīzē izvērtēts efektivitātes un drošuma profils apvalkotai un neapvalkotai aspirīna tabletei. Dati analizēti no 2019.gada novembra līdz 2023.gada jūlijam. Primārais pētījuma mērķis: miokarda infarkta, insulta vai visu iemeslu nāves kumulatīvā sastopamība (efektivitātes izvērtēšanai) un nopietni asiņošanas notikumi kā hospitalizācija asiņošanas dēļ vai intrakraniāla hemorāģija (drošuma izvērtēšanai).

ADAPTABLE pētījumā par aspirīna lietošanu ziņoja 10 678 dalībnieki (vidējais [IQR] vecums 68,0 [61,3–73.3] gadi; 7285 vīrieši [68,2 %]), no tiem 7366 (69 %) lietoja apvalkotu tableti un 3312 (31,0 %) neapvalkotu aspirīna tableti. Netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības tablešu efektivitātē (pielāgotā draudu attiecība [AHR] 0,94; 95 % TI 0,80–1,09; p = 0,40) vai drošuma profilā (AHR 0,82; 95 % TI 0,49–1,37; p = 0,46) starp abām kohortām.

Apvalkotas tabletes gadījumā miokarda infarkts, insults vai visu iemeslu nāve fiksēta 297 pacientiem 81 mg grupā un 246 pacientiem 325 mg grupā (AHR 1,13; 95 % TI 0,88–1,45). Līdzīgi neapvalkota aspirīna grupā (AHR 0,99; 95 % TI 0,83–1,18). Apvalkotās tabletes grupā, lietojot 325 mg dienā tika novērots neliels pieaugums asiņošanas biežumā (AHR 2,37; 95 % TI 1,02–5,50), bet netika novērota nozīmīga devas atkarīga atšķirība asiņošanas biežumā neapvalkotas aspirīna tabletes grupās (AHR 0,89; 95 % TI 0,49–1,64).

Šajā post-hoc sekundārā analīzē apvalkotai aspirīna tabletei netika konstatēts sliktāks efektivitātes rādītājs un augstāki miokarda infarkta, insulta vai visu nāves iemeslu riski. Tāpat netika konstatēts zemāks asiņošanas risks salīdzinājumā ar neapvalkotu tableti, bet mazāki asiņošanas riski apvalkotas aspirīna tabletes gadījumā tikai pēc šīs vienas analīzes nevar tikt izslēgti.

Avots: Sleem A, Effron MB, Stebbins A, et al. Effectiveness and Safety of Enteric-Coated vs Uncoated Aspirin in Patients With Cardiovascular Disease: A Secondary Analysis of the ADAPTABLE Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online October 04, 2023. doi:10.1001/jamacardio.2023.3364