PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atopiskais dermatīts un kognitīvā disfunkcija vidēja un vecāka gadagājuma pacientiem: sistemātisks pārskats un meta–analīze

Doctus
Atopiskais dermatīts un kognitīvā disfunkcija vidēja un vecāka gadagājuma pacientiem: sistemātisks pārskats un meta–analīze
Pixabay.com
Atopiskais dermatīts (AD) ir bieži sastopama hroniska iekaisīga ādas slimība, kas skar arī pieaugušo populāciju visā pasaulē. Jaunākās publikācijās izteikta hipotēze, ka AD varētu būt saistīts ar kognitīvas disfunkcijas attīstību, bet pieejamie individuālo pētījumu rezultāti ir nepilnīgi. Šajā sistemātiskajā pārskatā un meta–analīzē izvērtēta AD un kognitīvās disfunkcijas saistība vidēja un vecāka gadagājuma pacientu vidū.

Publikācijas autori informāciju meklē trīs zinātniskajās datu bāzēs un atrada 15 pētījumus, t.sk. piecus kohortas pētījumus par 8,5 miljoniem dalībnieku. Rezultāti uzrādīja, ka indivīdiem ar AD ir augstāks risks attīstīties visu iemeslu demencei (kopējā draudu attiecība (HR) = 1,16; 95 % TI 1,10–1,23; p < 0,001) un Alcheimera demencei (kopējā HR = 1,28; 95 % TI 1,01–1,63, p < 0,001), bet ne vaskulārai demencei (kopējā HR = 1,42; 95 % TI 0,99–2,04, p < 0,001). Apakšgrupu analīzē secināts, ka saistība starp AD un visu iemeslu demences attīstību ir statistiski nozīmīgs Eiropā (p = 0,004), bet ne Āzijā (p = 0,173) un bija nozīmīgs perspektīvos kohortas pētījumos (p < 0,001), bet ne ne–perspektīvos kohortas pētījumos (p = 0,068).

Pētnieki secina, ka AD ir saistīta ar paaugstinātu risku attīstīties kognitīvam deficītam, pārsvarā Alcheimera vai visu iemeslu demencei, vidēja vai vecāka gadagājuma pacientiem. Pētījumi jāturpina, lai izprastu mehānismus, kas šo saistību izskaidrotu patofizioloģiskā līmenī.

Avots: Zhou, Q., Yang, D., Xiong, C., & Li, X. (2023). Atopic dermatitis and cognitive dysfunction in middle-aged and older adults: A systematic review and meta-analysis. PloS one, 18(10), e0292987. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292987