PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bērnu slimnīcai atgriezeniskā saite ļauj ieviest uzlabojumus

Doctus
Bērnu slimnīcai atgriezeniskā saite ļauj ieviest uzlabojumus
Freepik
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ziņo: 2021.gada nogalē tiks ieviests jaunums - atgriezenisko saiti par savu pieredzi ārstniecības laikā varēs sniegt arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas, kā arī Ambulatorā centra pacienti, aizpildot Pacientu pieredzes aptauju, kas tiks izsūtīta uz pacientu norādīto kontaktinformāciju 24 h laikā pēc ārstniecības pakalpojuma saņemšanas. Līdz ar to Bērnu slimnīca kopumā ik dienu uzrunās aptuveni 97% no visiem Bērnu slimnīcas pacientiem.

Šāda aptauja jau tika ieviesta 2018.gada nogalē stacionāra pacientiem un viņu sniegtās atbildes un komentāri par piedzīvoto Bērnu slimnīcā kopš tā laika tiek analizēti katru dienu un uzskatīti par būtiskāko informācijas avotu, izstrādājot slimnīcas attīstības un uzlabojumu plānu.

"No visiem izrakstītajiem pacientiem aptauju aizpilda vairāk nekā 40% respondentu jeb ap 6000 pacientu, un tas ir nozīmīgs un ticams informācijas avots, ko ņemam vērā katru gadu, nosakot nākamā gada mērķus un uzlabojumu prioritātes,” stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Ik gadu Bērnu slimnīcā tiek nodrošinātas aptuveni 300 000 ambulatorās vizītes un izmeklējumi, savukārt Neatliekamajā medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā pēc palīdzības vēršas ap 40 000 pacientu. Paredzēts, ka līdz ar abu aptauju ieviešanu tiks sasniegti turpat 97% no slimnīcas pacientiem, kuriem būs iespēja saņemt aptauju un dalīties savā pieredzē.

“Aptauju veidojām, balstoties uz pasaulē jau radītu standartu - pacientu pieredzes aptauju, ko izmanto gan slimnīcas ASV, gan Eiropas un arī Āzijas valstīs. Tādā veidā mums būs iespēja salīdzināt datus ar citām slimnīcām, novērtēt mūsu stiprās puses un saskatīt attīstības iespējas,” skaidro Bērnu slimnīcas Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas vadītāja Vita Šteina, piebilstot, ka jau šobrīd pacientu pieredzes profesionāļi visā pasaulē aktīvi strādā un sadarbojas savā starpā, lai veselības nozarē pacientu balss tiktu sadzirdēta un ņemta vērā slimnīcu stratēģijās.