PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Divkārša vai vienkārša kardioversija priekškambaru mirdzēšanas pacientiem ar aptaukošanos

Doctus
Divkārša vai vienkārša kardioversija priekškambaru mirdzēšanas pacientiem ar aptaukošanos
Pixabay.com
Priekškambaru mirdzēšana (PM) un aptaukošanās ir līdzpastāvošas problēmas ar pieaugošu izplatību sabiedrībā. Aptaukošanās ir saistīta ar neveiksmīgu kardioversiju PM gadījumā, kad tiek izmantots standarta vienkāršais (single) komplekts ar defibrilatora elektrodiem – pat pie augstām izlādēm. Šajā pētījumā salīdzināta efektivitāte un drošums divkāršai tiešas strāvas kardioversijai (dual direct-current cardioversion [DCCV]), izmantojot divus elektrodu komplektus.

Divkāršās DCCV gadījumā katrs elektrodu pāris vienlaikus pievadīja 200 J, kamēr tradicionālajā vienkāršajā DCCV izmantots viens elektrodu komplekts ar 200 J izlādi. Šis bija daudzcentru perspektīvs, pētnieku iniciēts, pacientiem nepārredzams, nejaušināts klīniskais pētījums no 2020.–2023.gadam ASV, Luiziānā. Iekļaušanas kritēriji bija PM pacients ar ĶMI 35 vai vairāk, vismaz 18 gadus vecs, kam plāna kārtā jāveic kardioversija ritma atjaunošanai. Pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti divās grupās 1:1.

No 2079 pacientiem, kam bija ieplānota kardioversija, 276 atbilda iekļaušanas kritērijiem, no tiem 210 pēc nejaušības principa tika iedalīti divās grupās. Pētījumu pabeidza 200 pacienti (vidējais [IQR] vecums 67,6 [60,1–72,4] gadi; 63,5 % vīrieši). Vidējais (SD) ĶMI bija 41,2 (6,5). Kardioversija biežāk bija veiksmīga ar divkāršo DCCV salīdzinājumā ar vienkāršo DCCV (97 no 99 pacientiem [98 %] salīdzinot ar 87 no 101 pacienta [86 %]; p = 0,002). Divkāršā kardioversija uzrādīja labāku veiksmes prognozi (iespēju attiecība [IA] 6,7; 95 % TI 3,3–13,6; p = 0,01).  Pacienti vienkāršajā kardioversijas kohortā, kuriem bija neveiksmīgs pirmais mēģinājums, pēc tam saņēma divkāršo kardioversiju ar visiem sekojošiem mēģinājumiem (līdz trijiem kopā): 12 no 14 gadījumos veiksmīga otrā kardioversija un 2 no 14 gadījumos veiksmīga trešā kardioversija. Netika novērota atšķirība pēcprocedūras krūškurvja diskomforta vērtējumā starp grupām (mediāna abās grupās = 0 no 10; p = 0,40). Netika fiksētas kardiovaskulāras komplikācijas.

Avots: Aymond JD, Sanchez AM, Castine MR, et al. Dual vs Single Cardioversion of Atrial Fibrillation in Patients With Obesity: A Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online May 22, 2024. doi:10.1001/jamacardio.2024.1091