PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dupilumabs HOPS pacientiem ar 2.tipa iekaisuma pazīmēm

Doctus
Dupilumabs HOPS pacientiem ar 2.tipa iekaisuma pazīmēm
Pixabay.com
Dupilumabs ir cilvēka monoklonālās antivielas, kas inhibē IL–4/IL–31 signālu pārvadi, novēršot 2.tipa iekaisuma attīstību. Pirmie veiktie pētījumi uzrāda dupilumaba efektivitāti un drošumu pacientiem ar HOPS, 2.tipa iekaisumu un paaugstinātu paasinājumu risku.

3.fāzes, divkārtnepārredzamā, nejaušinātā pētījumā tika iekļauti HOPS pacienti, kam eozinofilu skaits asins analīzēs ir vismaz 300 šūnas uz µl – attiecīgi šie pacienti saņēma vai nu dupilumabu subkutāni (300 mg) vai placebo katras divas nedēļas. Primārais pētījuma mērķis bija aprēķināt vidēju līdz smagu paasinājumu rādītājus gada ietvaros. Sekundāri tika izvērtēts FEV1 pirms bronhodilatatoru lietošanas 12. un 52. pētījuma nedēļā un SGQR (St.George’s Respiratory Questionnaire) rezultāts pētījuma 52.nedēļā.

Nejaušināšanas procesu izgāja 935 pacienti: 470 iekļauti dupilumaba grupā un 465 placebo grupā. No 935 pacientiem 721 tika iekļauts noslēguma analīzē 52.nedēļā. Gada rādītājs vidējam/smagam paasinājumam dupilumaba grupā bija 0,86 (95 % TI 0,70–1,06) un 1,30 (95 % TI 1,05–1,60) placebo grupā. Tika novērots FEV1 pieaugums no izejas rādītāja 12.pētījuma nedēļā dupilumaba grupā salīdzinājumā ar placebo (atšķirība 82 ml; p < 0,001) un 52.nedēļā (atšķirība 62 ml; p = 0,02). Netika novērotas atšķirības SGRQ rādītājos 52.pētījuma nedēļā starp pētāmām grupām. Blakusparādību sastopamība bija līdzīga abās grupās.

Pētījuma autori secināja, ka dupilumabs pacientiem ar HOPS un paaugstinātu eozinofilo leikocītu skaitu saistīts ar retākiem paasinājumiem un labāku plaušu funkciju salīdzinājumā ar placebo.  

Avots: Bhatt S. P. et al. (2024) Dupilumab for COPD with Blood Eosinophil Evidence of Type 2 Inflammation. N Engl J Med. Published May 20, 2024; DOI: 10.1056/NEJMoa2401304