PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Endovaskulāra trombektomija ar vai bez alteplāzes: iznākumi rutīnas klīniskajā praksē

Doctus
Endovaskulāra trombektomija ar vai bez alteplāzes: iznākumi rutīnas klīniskajā praksē
Pixabay.com
Līdz šim veikti nejaušināti pētījumi norāda, ka ir pavisam neliela atšķirība klīniskajā iznākumā, endovaskulāras trombektomijas laikā vai pirms tās lietojot alteplāzi intravenozi. Efektivitātes un drošuma rādītāji paliek neskaidri, īpaši maz analizēti ne tik biežu notikumu risks kā simptomātiska intrakraniāla asiņošana.

Lai noteiktu, vai pastāv atšķirība klīniskajā iznākumā pacientiem ar akūtu išēmisku insultu pēc vaskulāras trombektomijas ar vai bez alteplāzes, tika veikts novērojumu kohortas pētījums. Pētnieki savā hipotēzē izteica pieņēmumu, ka alteplāzes lietošana būs saistīta ar augstāku intrakraniālās asiņošanas risku. Pētījumā tika iekļauti pacienti ar akūtu išēmisku insultu, kas tika ārstēti ar endovaskulāras trombektomijas palīdzību sešu stundu laikā kopš notikuma ar vai bez intravenozas alteplāzes ievades. Galvenie pētījuma iznākumi, pēc kā tika salīdzināta alteplāzes ietekme bija astoņi – iznākums pēc izrakstīšanās, nepieciešamība pēc palīdzības pēc izrakstīšanās, modificētais Rankina skalas rezulāts izrakstoties, mirstība, cerebrāla reperfūzija pēc modificētas Cerebrāla infarkta trombolīzes skalas un simptomātiska intrakraniāla asiņošana.

Kopā pētījuma laikā endovaskulāra trombektomija tika veikta 15 832 pacientiem (vidējais vecuma 72,0 gadi, 50,1 % sievietes), no kuriem 66,7 % saņēma alteplāzi. Pacienti, kas saņēma alteplāzi bija jaunāki, tika nogādāti neatliekamās medicīniskās palīdzības centros ātrāk, bija mazāk blakusslimību. Salīdzinājumā ar pacientiem, kas nesaņēma ārstēšanu ar alteplāzi, pacienti, kas to saņēma, bija ar mazāku iespējamību nomirt (11,1 % pret 13,9 %; pielāgotā iespēju attiecība [pIA] 0,83; 95 % TI 0,77–0,89, p < 0,001), visticamāk nebūs ar nopietnu darbnespēju pēc Rankina skalas (28,5 % pret 20,7 %; pIA 1,36; 95 % TI 1,28–1,45, p < 0,001) un ar labāku reperfūziju pēc modificētas Cerebrāla infarkta trombolīzes skalas ar 2b vai augstāku rezultātu (90,9 % pret 88,0 %; pIA 1,39; 95 % TI 1,28–1,50, p < 0,001). Tomēr, ārstēšana ar alteplāzi bija saistīta ar augstāku simptomātiskas intrakraniālas asiņošanas risku (6,5 % pret 5,3 %; IA 1,28; 95 % TI 1,16–1,42, p < 0,001).

Avots: Smith EE, Zerna C, Solomon N, et al. Outcomes After Endovascular Thrombectomy With or Without Alteplase in Routine Clinical Practice. JAMA Neurol. Published online June 13, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.1413