PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Grūtniecība pēc krūts vēža BRCA gēnu mutāciju nēsātāju vidū

Doctus
Grūtniecība pēc krūts vēža BRCA gēnu mutāciju nēsātāju vidū
Pixabay.com
Kā vienu no aktuālām problēmām jaunām sievietēm ar krūts vēzi, kas ir BRCA1 un BRCA2 gēna mutāciju nēsātājas jāmin ar auglību saistītie jautājumi. Iepriekšējie pētījumi pierādījuši grūtniecību kā drošu pacientiem pēc krūts vēža, tajā pašā laikā iztrūkst datu par BRCA gēnu mutāciju nēsātājām.

Šajā pētījumā tika aprēķināta grūtniecības un no slimības brīvās izdzīvotības kumulatīvā sastopamība jaunām sievietēm, kas ir BRCA nēsātājas. Sekundārie iznākumi: krūts vēža specifiskā izdzīvotība, kopējā izdzīvotība, grūtniecības, augļa un dzemdību iznākumi. Šis bija starptautisks, daudzcentru, slimnīcu vides retrospektīvs kohortas pētījums, kas notika 78 medicīnas centros visā pasaulē. Pētījumā tika iekļautas BRCA1/BRCA2 gēnu mutācijas nēsātājas līdz 40 gadu vecumam, kam diagnosticēts invazīvs krūts vēzis laikā no 2000.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim. Pētījuma eksozīcija: grūtniecība pēc krūts vēža.

No 4732 BRCA nēsātājām 659 bija vismaz viena grūtniecība pēc krūts vēža izārstēšanas. Vidējais pacientes vecums diagnozes brīdī bija 35 gadi (IQR 31–38 gadi). Grūtniecības kumulatīvā sastopamība 10 gadu periodā bija 22 % (95 % TI 21­24 %), vidējais laiks kopš krūts vēža diagnozes līdz grūtniecībai 3,5 gadi (IQR 2,2–5,3 gadi). Starp 659 sievietēm, kam bija grutniecība, 45 (6,9 %) veikts inducēts un 63 (9,7 %) noticis spontāns aborts. No 517 (79,9 %) pacientiem ar pabeigtu grūtniecību, 406 (91,0 %) gadījumos dzemdības bijušas laikā (≥ 37 g.n.). Starp tiem zīdaiņiem, par kuriem bija informācija par dzemdību komplikācijām, 4 (0,9 %) konstatētas iedzimtas patoloģijas. Vidējais pacienšu novērošanas periods bija 7,8 gadi (IQR 4,5–12,6 gadi). Netika konstatēta nozīmīga atšķirība no slimības brīvās izdzīvotības rādītājos starp krūts vēža pacientēm ar vai bez grūtniecības (pielāgotā draudu attiecība 0,99; 95 % TI 0,81­–1,20). Pacientēm, kam bija grūtniecība, bija ievērojami labāki krūts vēža spcifiskās izdzīvotības un kopējās izdzīvotības rādītāji.

Avots: Lambertini M, Blondeaux E, Agostinetto E, et al. Pregnancy After Breast Cancer in Young BRCA Carriers: An International Hospital-Based Cohort Study. JAMA. Published online December 07, 2023. doi:10.1001/jama.2023.25463