PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Hroniskas nieru slimības saistība ar intracerebrālu asiņošanu

Doctus
Hroniskas nieru slimības saistība ar intracerebrālu asiņošanu
Pixabay.com
Pierādījumi, kas saista hronisku nieru slimību (HNS) ar spontānu intracerebrālu hemorāģiju (ICH) nav bijuši viennozīmīgi, līdzpastāvošo jaucējfaktoru dēļ. Tādēļ tika veikts trīs pakāpju kombinēts novērošanas un ģenētiskās analīzes pētījums, lai noteiktu, vai pastāv kauzāla saikne starp HNS un ICH.

Pirmkārt, saistība starp HNS un ICH tika analizēta caur ERICH (Ethnic/Racial Variations of Intracerebral Hemorrhage) pētījuma datiem, kas bija daudzcentru gadījumu kontroles pētījums ASV. Otrkārt, šīs analīzes rezultāti tika replicēti Apvienotās Karalistes (AK) Biobankā, kas ir populācijas pētījums AK. Treškārt, tika veikta Mendeļa nejaušināšanas analīze, ietverot AK Biobankas datus un izmantojot 27 ar HNS saistītus ģenētiskos variantus, lai testētu ģenētiskās saistības. Pētījuma ekspozīcijas – HNS no 1.–5.pakāpei. Pētījuma iznākums – ICH.

ERICH pētījumā kopā tika izvērtēti 2914 dalībnieki ar ICH un 2954 kontroles, par kurām bija pieejami HNS dati. Vidējais pacientu vecums bija 61,6 gadi, 2433 jeb 41,5 % sievietes. HNS tika konstatēts kā neatkarīgi saistīts stāvoklis ar augstāku ICH risku (iespēju attiecība 1,95; 95 % TI 1,35–2,89, p < 0,001). Šo saistību neietekmēja ne rase, ne etniskā piederība. Datu replikācija AK Biobankā ar 1341 dalībnieku, kam bija ICH un 501 195 kontrolēm (vidējais vecums 56,5 gadi, 54,4 % sievietes) apstiprināja šo saistību (IA 1,28; 95 % TI 1,01–1,62; p = 0,04). Mendeļa nejaušināšanas analīze norādīja, ka ģenētiski noteikta HNS paaugstina ICH risku (IA 1,56; 95 % TI 1,13–2,16; p = 0,007). Analīze norāda uz to, ka HNS un ICH saistība ir kauzāla. Nepieciešams turpināt pētījumus, lai identificētu specifiskus bioloģiskus mehānismus, kas ir atbildīgi par šo saistību.

Avots: Vanent KN, Leasure AC, Acosta JN, et al. Association of Chronic Kidney Disease With Risk of Intracerebral Hemorrhage. JAMA Neurol. Published online August 15, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.2299