PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ilgtermiņa farmakoterapijas vai bariatriskās ķirurģijas iznākums 2.tipa cukura diabēta pacientiem

Doctus
Ilgtermiņa farmakoterapijas vai bariatriskās ķirurģijas iznākums 2.tipa cukura diabēta pacientiem
Pixabay.com
Pētnieki skaidroja, kāds ir ilgtermiņa ieguvums (glikēmiskā kontrolē un drošumā) bariatriskai ķirurģijai salīdzinājumā ar farmakoterapiju/dzīvesstila izmaiņām 2.tipa CD pacientiem. Līdz šim veiktie klīniskie pētījumi par bariatrisko ķirurģiju ir bijuši ierobežotā pētāmās kopas skaitā un novērošanas ilgumā.

ARMMS–T2D (Alliance of Randomized Trials of Medicine vs Metabolic Surgery in Type 2 Diabetes) ir apkopotā analīze no četriem veiktiem viencentra nejaušinātiem pētījumiem ASV no 2007.–2013.gadam ar novērošanas periodu līdz 2022.gada jūlijam. Pētījuma dalībniekei pēc nejaušības principa tika iedalīti vai nu grupā, kas saņēma farmakoterapiju/dzīvesstila rekomendācijas vai vienu no trīs bariatriskās ķirurģijas metodēm: Roux–en–Y apvada operācija, piedurknes tipa kuņģa rezekcija vai gastroplastika, izmantojot regulējamo kuņģa žņauga sistēmu. Primārais pētījuma iznākums bija izmaiņas glikētā hemoglobīna rādītājā no pētījuma sākuma līdz 7 gadiem pēc intervences.

No 305 pētījuma dalībniekiem 262 (86 %) iekļāva ilgtermiņa novērošanai un šajā analīzē. Vidējais (SD) pacientu vecums bija 49,9 (8,3) gadi, vidējais (SD) ĶMI bija 36,4 (3,5) un 68,3 % bija sievietes. Novērošanas periodā 25 % no dalībniekiem veica bariatrisko ķirurģiju. Vidējais novērošanas laiks bija 11 gadi. Septiņus gadus pēc intervences HbA1c samazinājās par 0,2 % (95 % TI -0,5–0,2 %) no sākotnējā rādītāja (8,2 %) farmakoteraspijas/dzīvesstila grupā un par 1,6 % (95 % TI -1,8–-1,3 %) no sākotnējā rādītāja (8,7 %) bariatriskās ķirurģijas grupā. Starpgrupu atšķirība bija -1,4 % (95 % TI -1,8–-1,0 %; p < 0,001) pēc 7 gadiem un -1,1 % (95 % TI -1,7–-0,5 %; p = 0,002) pēc 12 gadiem. Bariatriskās ķirurģijas grupā pētījuma dalībnieki lietoja mazāk pretdiabēta medikamentu. Diabēta remisiju 18,2 % gadījumu novēroja bariatriskās ķirurģijas grupā un 6,2 % farmakoterapijas/dzīvesstila grupā (p = 0,02) pēc 7 gadiem. Pēc 12 gadiem remisiju piedzīvoja 12,2 % bariatriskās ķirurģijas un 0,0 % farmakoterapijas/dzīvesstila grupas dalībnieki (p < 0,001). Katrā grupā tika fiksēti četri nāves gadījumi (2,2 %) bez atšķirībām nopietnu kardiovaskulāru notikumu sastopamībā. Bariatriskās ķirurģijas grupā biežāk novēroja anēmiju, lūzumus un KZT traucējumus.

Pētījuma autori secina, ka 7–12 gadus pēc bariatriskās ķirurģijas 2.tipa CD pacientiem ir lielāka iespēja piedzīvot labāku glikēmijas kontroli ar mazāku medikamentu skaitu, kā arī pastāv lielāka diabēta remisijas iespējamība.

Avots: Courcoulas AP, Patti ME, Hu B, et al. Long-Term Outcomes of Medical Management vs Bariatric Surgery in Type 2 Diabetes. JAMA. 2024;331(8):654–664. doi:10.1001/jama.2024.0318