PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ilgtermiņa simptomi pēc SARS–CoV–2 infekcijas bērniem un pusaudžiem

Doctus
Ilgtermiņa simptomi pēc SARS–CoV–2 infekcijas bērniem un pusaudžiem
Pixabay.com
Bērni var pieredzēt SARS–CoV–2 pēcvīrusa sindromu, bet nav skaidrs, cik plaši šī vecuma grupa tiek skarta.

Ciao Corona ir garengriezuma pētījums par 55 nejaušināti izvēlētām skolām Cīrihē, Šveicē par SARS–CoV–2 seroprevalenci. Šveicē bērni apmeklēja skolas klātienē (ar aizsargmaskām un citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem) no 2020.–2021.gadam, izņemot 6 nedēļu garo nacionālo mājsēdi (no 2020.gada 16.marta līdz 10.maijam). Laikā no 2020.gada jūnijam līdz 2021.gada aprīlim testēšana notika trīs fāzēs, iekļaujot venozo asions paraugu paņemšanu seroloģiskai analīzei un tiešsaites aptaujas anketas simptomu noteikšanai. Seroloģiskajai analīzei tika izmantota ABCORA 2.0 testu.

Tika salīdzināti bērni, kas tika testēti kā SARS–CoV–2 antivielu pozitīvi ar tiem bērniem, kam tests bija negatīvs laikā no 2020.gada oktobra līdz novembrim. No 2021.gada marta līdz maijam vecāki ziņoja par bērnu simptomiem sākot no pirmās testēšanas oktobrī vai novembrī, novērtējot, vai simptomi ilgst vairāk kā 12 nedēļas. Aptaujas anketā bija gan vieta brīvām teksta atbildēm, gan jau iepriekš definētu simptomu atzīmēšanai.

Kopā 1355 (54 %) bērni no 2503 bērniem (vidējais vecums 11 gadi, 54 % meitenes) bija ar pozitīvu seroloģijas testu laikā no 2020.gada oktobra līdz novembrim. Divi simti trīsdesmit astoņi bērni tika no pētījuma izslēgti, jo bija serokonvertēti, 292 bērni nebija atkārtoti testēti, 618 bērni nesniedza informācija par saviem simptomiem. No tiem, kas bija derīgi pētījumam, daļa ziņoja par vismaz vienu simptomu ilgāk par 3 mēnešiem. Visbiežākie simptomi seropozitīviem bērniem bija nogurums (3 %), grūtības koncentrēties (2 %) un paaugstināta vēlme gulēt (2 %). Neviens no šiem bērniem nebija hospitalizēts akūtas Covid–19 infekcijas laikā vai pēc tās. Līdzīga proporcija bērnu ziņoja par izcilu vai ļoti labu pašsajūtu.

Šajā pētījumā tika konstatēta zema garā Covid izplatība bērnu vidū sešus mēnešus pēc seroloģiskās testēšanas. Dažādās literatūrās šī izplatība atšķiras – no 0 līdz 27 %.

Avots: Radtke T, Ulyte A, Puhan MA, Kriemler S. Long-term Symptoms After SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents. JAMA. 2021 Jul 15. doi: 10.1001/jama.2021.11880. Epub ahead of print. PMID: 34264266.