PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Intranazālu kortikosteroīdu ietekme uz dzīves kvalitāti un deguna mikrobiotu bērniem ar hronisku rinosinusītu

Doctus
Intranazālu kortikosteroīdu ietekme uz dzīves kvalitāti un deguna mikrobiotu bērniem ar hronisku rinosinusītu
Pixabay.com
Intranazāli kortikosteroīdi (IKS) joprojām ir pirmās līnijas terapija hroniska rinosinusīta ārstēšanā gan pieaugušajiem, gan bērniem, neskatoties uz trūkstošajiem efektivitātes pierādījumiem bērnu populācijā. Tāpat nav dokumentēts IKS efekts uz sinonazālo mikrobiotu.

Lai novērtētu klīnisko, imunoloģisko un mikrobioloģisko IKS efektu, lietojot IKS 12 nedēļas bērniem ar hronisku rinosinusītu, tika organizēts atvērta tipa nejaušināts klīniskais pētījums laikā no 2017.–2018.gadam. Pētījumā iekļāva bērnus no 4–8 gadiem ar hroniska rinosinusīta diagnozi. Pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti intervences grupā (12 nedēļas intranazāli mometazons, viens pūtiens katrā nāsī, vienu reizi dienā + papildu 0,9 % NaCl šķīdums deguna higiēnai vienu reizi dienā) vai kontroles grupā (12 nedēļas 0,9 % NaCl šķīdums deguna higiēnai vienu reizi dienā). Pirms un pēc ārstēšanas tika novērtēti tādi rādītāji kā SN–5 (Sinus and Nasal Quality of Life Survey) rezultāts, mikrobiotas analīze ar nazofaringeālās uztriepes palīdzību, kā arī deguna gļotādas parauga analīze, meklējot ILC (innate lymphoid cells) šūnu klātbūtni.

No sākotnēji 66 pētījumā iekļautiem bērniem, 63 pētījumu pabeidza. Vidējais (SD) bērna vecums kohortā bija 6,1 (1,3) gads, 60,3 % zēni. Klīniskais uzlabojums, novērtējot pēc SN–5 skalas bija ievērojamāks IKS grupā salīdzinājumā ar kontroles grupu (vidējā atšķirība starp grupām -0,58; 95 % TI -1,31–-0,19; p = 0,009). IKS grupā tika novērota lielāka nazofaringeālās mikrobiotas dažādība un ILC3 šūnu pārpilnības samazinājums, salīdzinājumā ar kontroles grupu. Tika novērota statistiski nozīmīga mijiedarbība starp mikrobiotas dažādību un IKS lietošanu, paredzot vērā ņemamu klīnisko uzlabojumu (iespēju attiecība 1,09; 95 % TI 1,01–1,19; p = 0,03).

Nepieciešams turpināt pētījumus par ilgtermiņa IKS efektivitātes un drošuma profila rādītājiem bērniem ar hronisku rinosinusītu.

Avots: Latek M, Łacwik P, Molińska K, et al. Effect of an Intranasal Corticosteroid on Quality of Life and Local Microbiome in Young Children With Chronic Rhinosinusitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online February 27, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.6172