PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Īstermiņa ekspozīcija gaisa piesārņojumam – iemesls psoriāzes uzliesmojumam

Doctus
Īstermiņa ekspozīcija gaisa piesārņojumam – iemesls psoriāzes uzliesmojumam
Pixabay.com
Psoriāze ir hroniska iekaisīga ādas slimība ar recidivējoši–remitējošu gaitu. Kā vieni no faktoriem, kas strādā kā slimības trigeri ir dažādi vides faktori – infekcijas, psihoemocionāli pārdzīvojumi un medikamenti. Kamēr datu par gaisa piesārņojuma nozīmi psoriāzes uzliesmojumu attīstībā līdz šim ir bijis maz.

Pētnieki Itālijā, Veronā salīdzināja vidējo un kumulatīvo (laukums zem līknes) dažādu gaisa piesārņotāju (oglekļa monoksīds, slāpekļa dioksīds, citi slāpekļa oksīdi, benzēns, piesārņojums ar rupjām daļiņām (2,5–10,0 µm diametrā, PM10) un smalkām daļiņām (<2,5 µm diametrā, PM2,5)) koncentrāciju gaisā 60 dienas pirms psoriāzes uzliesmojuma un kontroles vizītes. Kopumā pētījumā tika iekļauti 957 pacienti ar psoriāzi un veiktām 4398 vizītēm. Vidējais pacienta vecums bija 61 gads, 62,9 % no pētījuma dalībniekiem bija vīrieši. Kopā tika veikti vairāk kā 15 000 gaisa sastāva mērījumi pētījuma laikā.

No visas kohortas, 369 (38,6 %) pacienti ar psoriāzes uzliesmojumu tika iekļauti gadījuma–šķērsgriezuma pētījumā. Tika atklāts, ka gaisa piesārņotāju koncetrācija gaisā bija ievērojami augstāka 60 dienas pirms psoriāzes uzliesmojuma (vidējais PASI uzliesmojuma laikā 12; IQR 9–18) salīdzinājumā ar parastu kontroles vizīti (vidējais PASI 1; IQR 1–3, p < 0,001). Šķērsgriezuma analīze norādīja, ka pacienta ekspozīcija ar gaisa piesārņojumu PM10 virs 20µg/m³ un PM2,5 virs 15 µg/m³ 60 dienas pirms novērtējuma nozīmē augstāku risku sliktākam ādas iznākumam jeb PASI 5 un augstāks (pielāgotā iespēju attiecība 1,55; 95 % TI 1,21–1,99 PM10 gadījumā un pielāgotā iespēju attiecība 1,25; 95 % TI 1,0–1,57 PM2,5 gadījumā).

Šā pētījuma atklājumi norāda, ka gaisa piesārņojums spēlē nopietnu lomu psoriāzes simptomu pasliktināšanai un ir trigeris uzliesmojumiem.

Avots: Bellinato F, Adami G, Vaienti S, et al. Association Between Short-term Exposure to Environmental Air Pollution and Psoriasis Flare. JAMA Dermatol. Published online February 16, 2022. doi:10.1001/jamadermatol.2021.6019