PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Izstrādās mākslīgā intelekta tehnoloģijās bāzētu diabētiskās retinopātijas skrīninga programmu

Doctus
Izstrādās mākslīgā intelekta tehnoloģijās bāzētu diabētiskās retinopātijas skrīninga programmu
Pixabay
Sadarbojoties Latvijas, Norvēģijas, Igaunijas un Lietuvas zinātniekiem un nozaru praktiķiem, sākts pētniecības projekts, lai diabēta pacientu aprūpē ieviestu jaunu mākslīgā intelekta tehnoloģijās bāzētu diabētiskās retinopātijas skrīninga un monitorēšanas programmu - ziņo Latvijas Universitāte.

Par pētījumu - kāds ir tā mērķis?

Šā gada maijā sāktā pētījuma gaitā plānots attīstīt personalizētu pieeju diabēta pacientu acu komplikāciju skrīningā un novērošanā, kas ļautu noteikt individuālu pārbaužu intervālu. Pētījumā iesaistīta multi-disciplināra zinātnieku un pieredzējušu nozares praktiķu komanda endokrinoloģijā, oftalmoloģijā, kā arī informātikā un statistikā. Projekta ietvaros tiks veikta diabēta pacientu oftalmoloģiskā apskate, acs dibena foto uzņēmumu un datu par diabētiskās retinopātijas riska faktoriem ieguve,  kā arī automatizēta diabētiskās retinopātijas pakāpes noteikšana ar mākslīgā intelekta palīdzību. Lai noteiktu diabētiskās retinopātijas riska faktorus un optimālu skrīninga intervālu, tiks izmantotas mašīnmācības metodes. Visbeidzot tiks veikta arī jaunās monitorēšanas programmas izmaksu efektivitātes analīze.

Projektā tiks aprobēta jauna mākslīgajā intelektā un personalizētā riska novērtēšanā bāzēta metodoloģija diabēta pacientu oftalmoloģiskajā aprūpē. “Konkrētāk, mēs aicinām atkāpties no vienota intervāla ievērošanas starp skrīninga vizītēm visiem diabēta pacientiem, tā vietā piedāvājot noteikt diabētiskās retinopātijas progresijas risku, izmantojot plašu riska faktoru un acs dibena fotouzņēmumu analīzi ar mākslīgā intelekta palīdzību,” informē projekta darba grupas vadītāja, LU Medicīnas fakultātes (MF) vadošā pētniece Dr. med. Jeļizaveta Sokolovska.

Pētījumā iesaistītie partneri

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāteun to finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas granti.

Sarabības partneri: Tartu Universitāte, Oslo Universitāte un Lietuvas Veselības zinātņu universitāte. 

Latvijas Universitāte koordinēs projekta izpildi un tā rezultātu izplatīšanu. Oslo Universitātes Acu izpētes centrs palīdzēs ieviest pārējiem partneriem inovatīvas pieejas diabētiskās retinopātijas skrīningā, monitorēšanā un izpētē, kuras Norvēģijā jau praktizē. Lietuvas Veselības zinātņu universitāte dalīsies ar kompetencēm mākslīgā intelekta pielietojumā medicīnas jomā un kopā ar Latvijas Universitāti un Oslo Universitāti izstrādās jaunā diabētiskās retinopātijas skrīninga algoritmu. Savukārt Tartu Universitāte nodrošinās skrīninga un monitoŗēšanas programmas izmaksu efektivitātes analīzi.