PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

2.tipa cukura diabēts un osteoporoze: optimāla pārvaldība

Doctus
Gan 2.tipa cukura diabēts, gan osteoporoze ir cieši saistīta ar novecošanos un bieži pacientiem ir abas šīs slimības. Vēl vairāk 2.tipa cukura diabēta pacientiem ir paaugstināts lūzumu risks.

Šī raksta mērķis ir atjaunināt pieejamo informāciju par osteoporozi un lūzumu risku pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, kā arī diskutēt par diabēta ārstēšanas ietekmi uz kaulu metabolismu, kā arī aplūkot anti osteoporotisko medikamentu ietekmi uz 2.tipa cukura diabēta incidenci un kontroli.

Tika veikts sistemātisks literatūras apkopojums, izmantojot trīs datubāzes PubMed, Cochrane un EMBASE.

Abu saslimšanu profilaksē liela nozīme ir veselīgam uzturam un fiziskām aktivitātēm. Metformīns, sulfanilūrijas grupas medikamenti, DPP-4 un GLP-1 būtu nozīmējami pacientiem ar abām slimībām, tomēr būtu jāizvairās no striktiem glikozes mērķa lielumiem, lai izvairītos no hipoglikēmijām, kritieniem un lūzumiem. Insulīns jālieto ļoti piesardzīgi, lai izvairītos no hipoglikēmijām. Jāizvairās no  glitazona un kanagliglozīna lietošanas.  Insulīna terapija ir akceptējama hospitalizētiem pacientiem ar lūzumu. Osteoporozes terapija un uzraudzīšana jāturpina bez īpašām izmaiņām, osteoporozes terapija un uzraudzība nav atšķirīga  pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu un bez tā.

Pētnieki secina, ka pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu un osteoporozi ir nepieciešama optimāla terapija, kas balstīta zinātniskos pierādījumos.

AVOTS: Paschou SA, Dede AD, Angnostic PA, et al. Type 2 diabetes and osteoporosis: a guide to optimal management. J Clin Endocrinol Metab. jc.2017-00042.