PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Akne saistīta ar paaugstinātu depresijas risku

Doctus
Analizējot lielu skaitu elektronisko medicīnas ierakstu, pētnieki atklāja, ka pacientiem ar akni ir ievērojami lielāks smagas depresijas attīstības risks, bet šis risks ir paaugstināts tikai pirmajos piecos gados pēc aknes diagnosticēšanas.

Pētījumā iekļāva elektroniskos medicīnas ierakstus no lielas primārās aprūpes datu bāzes par laika periodu 1986.-2012.gads.

Pētnieki atklāja, ka visaugstākais smagas depresijas attīstības risks ir pirmajā gadā pēc aknes diagnosticēšanas – par 63 % augstāks risks nekā indivīdiem bez aknes – vēlāk šis risks samazinās.

Rezultāti norāda uz to, ka ārstiem būtu jānovērtē garastāvokļa simptomi pacientiem ar akni un nepieciešamības gadījumā jāuzsāk depresijas ārstēšana vai jāiesaka psihiatra konsultācijas.

Pētījuma autore uzsver, ka šis pētījums iezīmē svarīgu saikni starp ādas slimībām un psihisko veselību.  Ņemot vērā, ka visaugstākais depresijas risks bija tieši sākuma periodā pēc aknes diagnosticēšanas, tas parāda, cik liela loma ir mūsu ādai uz psihisko veselību. Pacientiem ar akni tā nav tikai problēma ar ādu, akne var radīt nozīmīgas psihiskas problēmas un tas ir jāuztver nopietni.

AVOTS: Vallerand IA, Lewinson RT, Parsons LM, et al. Risk of depression among patients with acne in the U.K.: a population-based cohort study. British Journal of Dermatology, 2018