PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antidepresantu lietošana samazina mirstību pacientiem ar cukura diabētu un depresiju

Doctus
Antidepresantu lietošana par vairāk kā trešdaļu samazina mirstību pacientiem ar depresiju un cukura diabētu, secināts pētījumā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt antidepresantu ietekmi uz mirstību pacientiem ar cukura diabētu.

Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kurā tika izmantota nacionāla medicīnas ierakstu datu bāze. Kopš 2000.gada tika identificēti 53 412 jauni pacienti ar cukura diabētu un depresiju; novērošanu veica līdz 2013.gadam.

Izmantojot Koks regresijas modeli, secināja, ka antidepresantu lietošana ir statistiski ticami saistīta ar zemākiem mirstības rādītājiem pacientiem ar cukura diabētu (augstākās devas grupā HR=0,65; 95 % TI [0,59 – 0,71]). Tālāka analīze uzrādīja atšķirības starp dažādām antidepresantu klasēm: selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (HR=0,63; 95 % TI [0,56 – 0,71]), serotonīna – norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori (HR=0,58; 95 % TI [0,44 – 0,78]), norepinefrīna – dopamīna atpakaļsaistes inhibitori (HR=0,20; 95 % TI [0,07 – 0,63]), mirtazapīns (HR=0,60; 95 % TI [0,45 – 0,82]), tricikliskie/ tetracikliskie antodepresanti (HR=0,73; 95 % TI [0,54 – 0,97]), trazodons (HR=0,52; 95 % TI [0,29 – 0,91]). Tomēr atgriezeniskais monoamīna oksīda inhibitors ir saistīts ar paaugstinātu kopējo mirstību (HR=1,48; 95 % Ti [1,09 – 1,99].

Pētnieki secināja, ka lielākā daļa antidepresantu ir saistīti ar zemākiem mirstības rādītājiem pacientiem, kuriem ir gan depresija, gan cukura diabēts.

 

AVOTS: Chen HM, Yang YH, Chen KJ, et al. Antidepressants reduced risk of mortality in patients with diabetes mellitus: a population-based cohort study in Taiwan. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2019