PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Asiņošanas ilgtermiņa riski vīriešiem un sievietēm, kam ordinēta trīskārša antitrombotiskā terapija

Doctus
Asiņošanas ilgtermiņa riski vīriešiem un sievietēm, kam ordinēta trīskārša antitrombotiskā terapija
Pixabay.com
Asiņošana ir viena no biežāk sastopamām ne-išēmiskām komplikācijām pacientiem pēc koronāro asinsvadu revaskularizācijas procedūrām, attiecīgi pagarinot hospitalizācijas laiku un paaugstinot mirstības riskus. Daudzi faktori ietekmē pacienta predispozīciju asiņošanai, tajā skaitā dzimums. Šobrīd ir pieejams neliels pētījumu skaits, kas apraksta populāciju, kas saņem trīskāršu antitrombotisku terapiju (TAT), novērojot ilgtermiņa iznākumus no pacienta dzimuma perspektīvas.

Tāpēc šajā pētījumā tika noskaidrots asiņošanas biežums gada laikā pacientiem, kas saņem TAT, analizētas iespējamās dzimuma atšķirības un priekšlaicīgas TAT pārtraukšanas biežums. Tāpat tika noteiktas ar veselības aprūpi saistītās izmaksas tiem pacientiem, kam asiņošana notika un kam nenotika. Pētījums norisinājās Zviedrijā no 2009.–2015.gadam, tajā piedalījās trīs reģiona slimnīcas. Pacienti, kas tika iekļauti pētījumā un izrakstīti no slimnīcas ar TAT, tika reģistrēti SWEDEHEART reģistrā.

Primārie un sekundārie pētījuma iznākumi: visas asiņošanas epizodes, kas pieprasīja veselības aprūpēs personāla uzmanību viena gada novērošanas periodā. Tāpat tika uzskaitīti izmantotie resursi un izmaksas, ko pieprasīja šīs asiņošanas epizodes ārstēšana.

No 272 pacientiem, kas saņēma TAT, 156 tika konstatēta vismaz viena asiņošanas epizode, 28,8 % gadījumu tā bija asiņošana no KZT. Kopā no tiem, kam tika konstatēta asiņošana, 40,1 % asiņošana notika pēc izrakstīšanās no stacionāra. No tiem 28,7 % pieredzēja TIMI major vai minor asiņošanas epizodi. Sievietes TAT pārtrauca priekšlaicīgi biežāk kā vīrieši (52,9 vs. 36,1 %, p = 0,01) un asiņoja biežāk (48,6 vs. 37,1 %, p = 0,09). Viena gada vidējās ar veselības aprūpi saistītās izmaksas pacientiem, kam netika konstatēta asiņošana novērošanas periodā bija 575 €, bet pacientiem ar asiņošanu – 5787 €.

Pētnieki konstatē, ka TAT ir augsti asiņošanas riski, īpaši sievietēm. Nepieciešami nejaušināti kontrolēti pētījumi, lai nonāktu pie droša, bet joprojām efektīva ārstešanas algoritma šādām pacientu grupām, kam līdz šim bijusi nepieciešama TAT.

Avots: Holm A, Henriksson M, Alfredsson J, Janzon M, Johansson T, Swahn E, Vial D, Sederholm Lawesson S. Long term risk and costs of bleeding in men and women treated with triple antithrombotic therapy-An observational study. PLoS One. 2021 Mar 25;16(3):e0248359. doi: 10.1371/journal.pone.0248359. PMID: 33764988.