PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Augsts tiroīdā hormona līmenis ir saistīts ar artēriju slimību un agrīnāku nāvi

Doctus
Augsts tiroīdā hormona līmenis ir saistīts ar artēriju slimību un agrīnāku nāvi
Augsts un vidēji augsts tiroīdā hormona līmenis (FT4) ir saistīts ar artēriju slimību un mirstību gados veciem un pusmūža cilvēkiem, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā Circulation Research.

Tiroīdais hormons ir saistīts ar vairākiem proaterogēniem un antiaterogēniem procesiem. Tomēr saistība starp tiroīdo hormonu un aterosklerozes attīstību vēl arvien bija neskaidra. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp tiroīdo funkciju un aterosklerozi.

Šis bija populācijā balstīts pētījums. Ateroskleroze tika mērīta kā: subklīniska ateroskleroze, novērtējot koronāro artēriju kalcifikācijas pakāpi (CAC); aterosklerotisku kardiovaskulāru notikumu (ASCV) incidence, analizējot fatālu un nefatālu miokarda infarktu un citu koronāro sirds slimību mirstību vai insultu; aterosklerotisku kardiovaskulāru notikumu mirstība. Izmantojot loģistisko regresijas metodi un Koks proporcionālo draudu modeli tika analizēta saistība starp tiroīdu stimulējošo hormonu (TSH) un brīvo tiroksīnu (FT4) un iznākumiem, samērojot pēc iespējamiem jaucējfaktoriem.

Pētījumā piedalījās 9420 dalībnieki (vidējais vecums 64,8 gadi (SD=9,7)). 8,8 novērošanas gadu laikā tika konstatēti 934 jauni ASCV gadījumi un 612 ASCV nāves gadījumi. FT4 līmenis bija saistīts ar CAC pakāpi (OR=2,28; 95 % TI [1,3 – 4,02]) un jauniem ASCV notikumiem (HR=1,87; 95 % TI [1,34 – 2,59]). ASCV mirstības risks pieauga lineāri, pieaugot FT4 līmenim (HR=2,41; 95 % TI [1,68 – 3,47] uz 1 ng/dl) un pazeminoties TSH līmenim (HR=0,92; 95 % TI [0,84 – 1] uz 1 logTSH).

Pētnieki secināja, ka FT4 līmenis pusmūža un gados veciem cilvēkiem ir saistīts ar aterosklerozes veidošanos, neatkarīgi no citiem kardiovaskulāriem riska faktoriem.

 

AVOTS: Bano A, Chaker L,  Mattace-Raso FU, et al. Thyroid Function and the Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Morbidity and Mortality: The Rotterdam Study. Circulation Research, 2017