PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bēta blokatoru lietošana nav saistīta ar paaugstinātu depresijas risku

Doctus
Bēta blokatoru lietošana nav saistīta ar paaugstinātu depresijas risku
Pixabay
Bēta blokatorus izmanto vairāku sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā un šobrīd pierādīts, ka to lietošana nav saistīta ar paaugstinātu depresijas attīstības risku.

Tika veikta sistemātiska divkārtnepārredzamu, nejaušināti iedalītu, kontrolētu pētījumu atlase, kuros analizēta bēta blokatoru loma psihisku saslimšanu attīstībā. Tika salīdzināt bēta blokatoru lietošana ar placebo psihisku traucējumu attīstībā. Kopumā apskatā iekļāva 285 pētījumus ar kopējo dalībnieku skaitu – 53 533 pacienti. Biežāk ziņotā psihiskā saslimšana bija depresija (1600 gadījumi), tomēr netika konstatēta saistība starp bēta blokatoru lietošanu un depresijas attīstību, salīdzinot ar placebo (OR=1,02; 95 % TI [0,83 – 1,25]). Starp citiem psihiskiem traucējumiem ar bēta blokatoru lietošanu varētu būt saistīti tikai neparasti sapņi, bezmiegs un miega traucējumi.

Šī sistemātiskā pārskata rezultāti apliecina, ka netiek novērota saistība starp bēta blokatoru terapiju un depresijas attīstību. Līdzīgi efekts netiek novērots arī attiecībā uz citām psihiskām saslimšanām ar vienīgo iespējamo izņēmumu, miega traucējumi. Pieņēmumi par bēta blokatoru ietekmi uz psihisko veselību nedrīkstētu ietekmēt to lietošanu klīniskajā praksē.

AVOTS: Riemer TG, Linda E. Fuentes V, Algharably EAE, et al. Do β-Blockers Cause Depression? Hypertension, 2021