PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Cukura diabēta kontrole un kardiovaskulārie notikumi

Doctus
Pacientiem, kuriem nesen diagnosticēts 2.tipa cukura diabēts un uzsākta terapija ar metformīnu, un ir izdevies sasniegt HbA1c zem 6,5 % pusgada laikā, ir zemāks kardiovaskulāro notikumu vai mirstības risks, secināts Dānijā veiktā pētījumā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp HbA1c mērķa lieluma sasniegšanu un kardiovaskulāro notikumu un mirstības risku pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, kuriem uzsākta terapija ar metformīnu.

Šis bija populācijā balstīts pētījums, kurā iekļāva visus pacientus, kuri uzsāka terapiju ar metformīnu Ziemeļdānijā 2000. – 2012.gadā. Sešus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas visus pacientus sadalīja grupās pēc sasniegtā HbA1c līmeņa (<6,5 % vai augstāks) un pēc HbA1c izmaiņām, salīdzinājumā ar pētījuma sākumu pirms terapijas uzsākšanas. Izmantoja Koks regresiju, lai novērtētu akūta miokarda infarkta, insulta vai mirstības biežumu, kontrolējot sākotnējo HbA1c līmeni un citus jaucējfaktorus.

Kopumā pētījumā iekļāva 24 752 metformīna lietotājus (mediānais vecums – 62,5 %, 55 % bija vīrieši) ar mediāno novērošanas laiku 2,6 gadi. Kombinētais kardiovaskulāro notikumu risks pieauga proporcionāli HbA1c līmeņa pieaugumam, salīdzinot ar mērķa HbA1c līmeni (<6,5 %): HR=1,18 (95 % TI [1,07 – 1,3]), ja HbA1c starp 6,5 – 6,99 %, HR=1,23 (95 % TI [1,09- 1,40]), ja HbA1c starp 7,0 – 7,49 %, HR=1,34 (95 % TI [1,14 – 1,57]), ja HbA1c starp 7,5 – 7,99 % un HR=1,59 (95 % TI [1,37 – 1,84]), ja HbA1c ir 8 % un lielāks.  Rezultāti bija līdzīgi, analizējot arī pa vecuma grupām un dzimumiem, kā arī citiem pacientu raksturojošiem lielumiem.  Krasa HbA1c samazināšanās pret sākotnējo HbA1c līmeni ir saistīta ar zemāku kardiovaskulāro notikumu risku: HR=0,80 (95 % TI [0,65 – 0,97], ja HbA1c atšķirība ir -4, HR=0,98 (95 % TI [0,80 – 1,2]), ja HbA1c atšķirība ir -3, HR=0,92 (95 % TI [0,78 – 1,08]), ja HbA1c atšķirība ir -2  un HR=0,99 (95 % TI [0,89 – 1,1]), ja HbA1c atšķirība ir -1, salīdzinot ar tiem, kuriem nebija izmaiņas HbA1c rādītājos.

Pētnieki secināja, ka liels sākotnējā HbA1c samazinājums un Hba1c līmenis zem 6,5 % sešu mēnešu laikā uzsākot metformīna terapiju ir saistīts ar zemāku kardiovaskulāro notikumu un mirstības risku pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu.  

  

AVOTS: Svensson E,  Baggesen LM,  Johnsen SP, et al. Early Glycemic Control and Magnitude of HbA1c Reduction Predict Cardiovascular Events and Mortality: Population-Based Cohort Study of 24,752 Metformin Initiators. Diabetes Care 2017 Mar; dc162271.