PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Daļai bērnu ar cukura diabētu netiek veikti visi paredzētie testi

Doctus
Nozīmīgam bērnu un jauniešu skaitam ar cukura diabētu netiek veikti visi rekomendētie rutīnas izmeklējumi, kas nepieciešami slimības pārvaldībai, ziņo pētījuma rezultāti, kas publicēti 22.augustā Pediatrijas žurnālā (The Journal Pediatrics). 

Pētnieki ir atklājuši, ka no 1514 jauniem cilvēku ar 1. vai 2.tipa cukura diabētu viena trešā daļa nesaņem paredzētos acu izmeklējumus vai ilgstošu glikozes līmeņa kontroli asinīs, kā ir rekomendēts Amerikas Diabēta asociācijas (ADA) vadlīnjās.

Atbilstoši ADA vadlīnijām bērniem un jauniešiem ar cukura diabētu glikolizētais hemoglobīns ir jānosaka vismaz divas reizes gadā (vai trīs reizes gadā, ja pacients lieto insulīnu). Šajā pētījumā tika secināts, ka 32% bērnu un jauniešu neveic šo testu, atbilstoši ADA ieteiktajam. Līdzīgs secinājums tika izdarīts arī attiecībā uz rekomendētajiem acu izmeklējumiem, 34% tie netiek veikti, atbilstoši vadlīnijām, ka acu izmeklējumiem jābūt vienu reizi gadā 2.tipa cukura diabēta pacientiem un ikvienam 1.tipa cukura diabēta pacientam 5 un 10 gadu vecumā.

Šobrīd nav līdz galam skaidrs, kādēļ bērniem un jauniešiem netiek veikti visi ieteiktie izmeklējumi. Kopumā tika secināts, ka pusaudži un jaunieši retāk veic izmeklējumus nekā mazi bērni, to varētu izskaidrot ar to, ka mazos bērnu vecāki aizved uz izmeklējumiem, bet lielāki bērni vairs nepakļaujas vecāku un ārstu ieteikumiem, vai arī tas varētu būt saistīts ar apdrošināšanu vai ārstu maiņu.

Pētījuma laikā arī tika secināts, ka bērniem no ģimenēm ar zemākiem ienākumiem rekomendētie testi tiek veikti retāk. Ģimenēs, kuru ikgadējie ienākumi ir virs 75 000$ bija par 65% biežāk veikti testi nekā ģimenēm ar ienākumiem zem 25 000$.

Lielākajai daļai dalībnieku (85%) bija 1.tipa cukura diabēts. Gandrīz 95% pacientu regulāri tika mērīts asinsspiediens, 88% vismaz vienu reizi bija pārbaudīts holesterīna līmenis (vai vienu reizi gadā, ja pacienti bija vecāki par 17 gadiem). Attiecībā uz nieru funkciju pārbaudēm, testēti bija 83% dalībnieku, atbilstoši rekomendācijām.

Pētījumā tika secināts arī, ka pacientiem, kuri apmeklēja endokrinologu biežāk tika veikti visi rekomendētie testi nekā tiem, kuri apmeklēja ģimenes ārstu, pētnieki pieļauj domu, ka ģimenes ārsti ir sliktāk izglītoti ADA vadlīnijās nekā endokrinologi.