PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Divvirzienu saistība starp ceļa osteoartrītu un depresijas simptomiem

Doctus
Divvirzienu saistība starp ceļa osteoartrītu un depresijas simptomiem
Freepik.com
Gan ceļa osteoartrīts, gan depresijas simptomi ir nozīmīgas sabiedrības veselības problēmas, kas ietekmē dzīves kvalitāti. Šī pētījuma mērķis bija izpētīt saistību starp ceļa osteoartrītu un depresijas simptomiem.

Dati tika apkopoti no Ķīnas veselības un pensionēšanās garengriezuma pētījuma 2011.–2015. gadā, kurā tika aptaujāti pusmūža līdz vecāka gadagājuma cilvēki un viņu laulātie 28 Ķīnas provincēs. Lai novērtētu draudu attiecību (HR), tika izmantots pielāgots Koksa regresijas modelis.

Sākotnējā ceļa osteoartrīta un sekojošā depresijas simptomu riska analīze tika balstīta 2582 dalībnieku bez sākotnējiem depresijas simptomiem datos. Novērošanas laikā pacientiem ar ceļa osteoartrītu biežāk tika novēroti depresijas simptomi nekā dalībniekiem, kuriem nebija ceļa osteoartrīta (koriģētais HR = 1,38; 95 % TI [1,23 - 1,83]). Sākotnējā depresīvu simptomu un sekojoša ceļa osteoartrīta riska analīze tika balstīta 4293 dalībnieku, kuriem sākotnēji nebija ceļa osteoartrīta, bet bija depresīvi simptomi, datos. Datu analīze uzrāda, ka pacientiem ar depresīviem simptomiem bija lielāka iespējamība, ka attīstīsies ceļa osteoartrīts, nekā tiem, kuriem nebija depresīvu simptomu (koriģētais HR = 1,51; 95 % TI [1,26 - 1,81]). Apakšgrupu analīze uzrādīja, ka dzimumam un vecumam nebija būtiskas mazinošas ietekmes uz ceļa osteoartrīta un depresijas saistību.

Pētījuma rezultāti liecina, ka saistība starp ceļa osteoartrītu un depresīviem simptomiem ir divvirzienu. Tāpēc ceļa osteoartrīta un depresīvu simptomu primārajā profilaksē un pārvaldībā ir jāņem vērā šī saistība.

AVOTS: Lu H, Wang L, Zhou W, et al. Bidirectional association between knee osteoarthritis and depressive symptoms: evidence from a nationwide population-based cohort. BMC Musculoskelet Disord. 2022 Mar 5;23(1):213