PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzirdes zudums un demence

Doctus
Dzirdes zudums un demence
Freepik.com
Pētījumā atklāts, ka senioriem ar nopietniem dzirdes traucējumiem biežāk attīstās demence, salīdzinot ar senioriem bez dzirdes problēmām, kā arī tiem, kuri lieto dzirdes aparātus, demence ir retāk ne tiem, kuriem būtu nepieciešams, bet kuri nelieto dzirdes aparātus.

Rezultāti, kas iegūti valsts mēroga reprezentatīvā pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 2400 gados veci pieaugušie, atbilst iepriekš veiktiem pētījumu rezultātiem, kas liecina, ka dzirdes zudums laika gaitā var būt demences attīstību veicinošs faktors un ka dzirdes zuduma ārstēšana var samazināt demences risku.

Dzirdes zudums ir kritiska sabiedrības veselības problēma, kas skar divas trešdaļas amerikāņu, kas vecāki par 70 gadiem. Pieaugošā izpratne, ka dzirdes zudums var būt saistīts ar demences risku, kas skar miljonus cilvēku, un citiem nelabvēlīgiem iznākumiem, ir pievērsusi uzmanību iespējamo dzirdes traucējumu ārstēšanas stratēģiju īstenošanai.

Pētījumā iekļāva 2413 cilvēkus, no kuriem aptuveni puse bija vecāki par 80 gadiem, un pierādīja skaidru saistību starp dzirdes zuduma smagumu un demenci. Demences izplatība starp dalībniekiem ar mērenu/smagu dzirdes zudumu bija par 61 % augstāka nekā dalībnieku vidū, kuriem bija normāla dzirde. Dzirdes aparātu lietošana bija saistīta ar 32 % mazāku demences izplatību 853 dalībniekiem, kuriem bija mērens/smags dzirdes zudums.

Autori atzīmē, ka daudzi iepriekš veiktie pētījumi bija ar ierobežojumiem, jo tie balstījās klīnisko datu vākšanā, neiekļaujot neaizsargātas populācijas, kurām nebija līdzekļu vai iespēju nokļūt klīnikā. Šajā pētījumā pētnieki apkopoja datus no dalībniekiem, veicot testēšanu un intervijas dalībnieku dzīvesvietās.

Vēl nav skaidrs, kā dzirdes zudums ir saistīts ar demences attīstību, un pētījumi norāda uz vairākiem iespējamiem mehānismiem.

Pētījuma autori sagaida pilnīgāku priekšstatu par dzirdes zuduma ārstēšanas ietekmi uz izziņas spējām un demenci no viņu veiktā novecošanas un kognitīvās veselības novērtēšanas vecāka gadagājuma cilvēkiem (ACHIEVE) pētījuma. Trīs gadus ilgušā nejaušināta iedalījuma pētījuma rezultāti ir gaidāmi šogad.

AVOTS: Huang AR, Jiang K, Lin FR, et al. Hearing Loss and Dementia Prevalence in Older Adults in the US. JAMA, 2023; 329 (2): 17