PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzīves laikā, modificējot 12 riska faktorus, var aizkavēt vai novērst 40 % no visiem demenču gadījumiem

Doctus
Dzīves laikā mainot 12 riska faktorus, var aizkavēties vai novērst 40% demences gadījumu, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti The Lancet.

Divdesmit astoņi pasaules vadošie demences eksperti jaunajā ziņojumā pievienoja 3 jaunus riska faktorus - pārmērīgu alkohola patēriņu, galvas traumas pusmūžā un gaisa piesārņojumu vēlākā dzīvē. Tie ir papildus 9 faktoriem, kurus Komisija jau iepriekš identificēja 2017. gadā: zemāks izglītības līmenis, dzirdes zudums vidējā dzīves posmā, hipertensija, aptaukošanās, smēķēšana, depresija, sociālā izolācija, fiziskā pasivitāte un cukura diabēts.

Eksperti norāda, ka taktika, lai izvairītos no demences, sākas jau agrīnā vecumā un turpinās visu mūžu, tāpēc nekad nav par agru vai par vēlu rīkoties.

Komisijas locekļi politikas veidotājiem un indivīdiem iesaka veikt šādus pasākumus:

● Mēģināt uzturēt sistolisko asinsspiedienu ≤130 mm Hg no 40 gadu vecuma;

● Veicināt dzirdes aparātu izmantošanu dzirdes zudumam un samazināt dzirdes zudumu, aizsargājot ausis no augsta trokšņa līmeņa;

● Samazināt gaisa piesārņojuma un pasīvo tabakas dūmu iedarbību;

● Novērst galvas traumas (īpaši paaugstināta riska profesijās);

● Ierobežot alkohola daudzumu, kas nepārsniedz 21 vienību nedēļā (1 spirta vienība = 10 ml vai 8 g tīra spirta);

● Pārtraukt smēķēšanu un atbalstīt citus smēķēšanas pārtraukšanā;

● Nodrošināt visiem bērniem pamatizglītību un vidējo izglītību;

● Saglabāt fiziskās aktivitātes pusmūžā un vēlāk;

● Samazināt aptaukošanos un ar to saistīto cukura diabēta risku.

Ziņojumā tiek atbalstīta arī holistiska, individualizēta un pierādījumos balstīta aprūpe pacientiem ar demenci, kuriem parasti ir vairāk hospitalizāciju, lai ārstētu slimības, kurus potenciāli var ārstēt mājās un kuriem ir lielāks risks saslimt ar koronavīrusa slimību. Turklāt ziņojumā ieteikts nodrošināt arī palīdzības sniegšanu ģimenes locekļiem, kuri aprūpē pacientus ar demenci, lai novērstu depresiju un trauksmi.

Komisijas locekļi veica rūpīgu visu labāko pierādījumu izpēti šajā jomā, ieskaitot sistemātiskus literatūras pārskatus, meta-analīzes un atsevišķus pētījumus, lai izdarītu savus secinājumus.

 

AVOTS: Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al.  Dementia prevention, intervention and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 2020, July 30. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6