PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzīvesveida izmaiņas var samazināt kolorektālā vēža risku

Doctus
Dzīvesveida izmaiņas var samazināt kolorektālā vēža risku
Freepik.com
Izmaiņas attiecībā uz smēķēšanu, alkohola lietošanu, ķermeņa masu un fiziskajām aktivitātēm var mainīt kolorektālā vēža (CRC) risku, liecina pētījuma rezultāti ar lielu Eiropas iedzīvotāju kohortu.

Lai novērtētu dzīvesveida paradumu izmaiņas un to saistību ar CRC attīstību, tika izmantoti sākotnējo un turpmāko aptauju dati no Eiropas Vēža perspektīvās izmeklēšanas pētījuma. Tika aprēķināts veselīga dzīvesveida indekss (HLI), summējot smēķēšanas statusu, alkohola patēriņu, ķermeņa masas indeksu un fizisko aktivitāti (šie dati tika ievākti divos laika punktos). HLI svārstījās no 0 (visnelabvēlīgākais) līdz 16 (vislabvēlīgākais). Novērtēja saistību starp HLI izmaiņām un CRC risku, izmantojot Cox regresijas modeļus, un ziņoja par draudu koeficientiem (HR) ar 95 % ticamības intervāliem (TI).

No 295 865 dalībniekiem vidēji 7,8 gadu laikā tika novēroti 2799 CRC gadījumi. Vidējais laiks starp anketām bija 5,7 gadi. Katrs vienības HLI pieaugums no sākotnējā līmeņa līdz novērošanas novērtējumam bija saistīts ar statistiski nozīmīgu par 3 % mazāku CRC risku. Dalībniekiem, kuri pētījuma sākumā bija ceturtajā, augstākajā kvartilē (HLI > 11) un pēc tam pārgāja uz otro kvartili (HLI ≤ 9), CRC risks bija lielāks (HR = 1,34; 95 % TI [1,02—1,75]) nekā tiem, kuri palika ceturtajā kvartilē. No indivīdiem, kuri sākotnēji atradās zemākajā kvartilē, bet pēcpārbaudes laikā savus dzīvesveida paradumus bija uzlabojuši un iekļāvās ceturtajā kvartilē, bija mazāks risks (HR = 0,77; 95 % TI [0,59—1,00]) nekā tiem, kas palika zemākajā kvartilē.

Veselīga dzīvesveida ievērošana bija apgriezti saistīta ar CRC risku, bet, pasliktinoties dzīvesveida paradumiem, CRC risks pieaug. Šie rezultāti pamato un apliecina ieteikumus par veselīga dzīvesveida izmaiņām un veselīga dzīvesveida ievērošanu CRC profilaksei.

AVOTS: Botteri E, Peveri G, Berstad P, et al. Changes in Lifestyle and Risk of Colorectal Cancer in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition. The American Journal of Gastroenterology:10.14309/ajg.0000000000002065, December 2, 2022.