PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Eiropā ir sākta ibuprofēna lietošanas augstās devās vērtēšana

Zāļu Valsts aģentūra
Eiropā ir sākta ibuprofēna lietošanas augstās devās vērtēšana
Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) š. g. 13. jūnijā sāka sistēmiski lietojamo ibuprofēnu saturošo zāļu vērtēšanu, jo pastāv bažas, ka augstas ibuprofēna devas var radīt līdzīgus kardiovaskulārus riskus kā citas pretiekaisuma zāles - COX-2 inhibitori.

Bažas ir saistītas tikai ar augstu ibuprofēna devu (2400 mg dienā) ilgstošu lietošanu. Iepriekšējās vērtēšanas apstiprinājušas, ka ibuprofēna lietošana parastās devās līdz 1200 mg dienā šādus riskus nerada, tādēļ sāktā vērtēšana neietekmēs to, kā šīs zāles lieto vairums pacientu. Ibuprofēnu saturošās zāles ir vienas no visplašāk lietotajām zālēm, un tām ir labi zināms drošuma raksturojums, īpaši lietojot parastās devas.

Vērtēšanā tiks aplūkota arī ibuprofēna mijiedarbība ar nelielām aspirīna devām, kuras lieto miokarda infarkta un insulta riska mazināšanai, lai pieņemtu lēmumu, vai pašreizējie ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem ir pietiekami.

Pacientiem jāturpina lietot ibuprofēnu saskaņā ar lietošanas instrukcijām un ārsta vai farmaceita norādījumiem. Jautājumu gadījumos pacientiem jāvēršas pie sava ārsta vai farmaceita.

Šī ibuprofēnu saturošu zāļu vērtēšana tiek veikta pēc vairāk nekā 600 klīnisko pētījumu meta-analīzes publicēšanas. Tajā tika pētīta nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) iedarbība uz kardiovaskulāro sistēmu un kuņģa un zarnu traktu un bija iekļautas arī augstas ibuprofēna devas.

Papildu informāciju lasiet EMA mājaslapā: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/06/news_detail_002125.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1