PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Erektilā disfunkcija ir sarkanais karogs klusi noritošai kardiovaskulārai slimībai

Doctus
Neskatoties uz dekādēm ilgu profilaksi un ārstēšanas iespējām, kardiovaskulārās slimības vēl arvien ir vadošais nāves cēlonis pasaulē.

Agrīna kardiovaskulāro slimību atklāšana ļauj savlaicīgi uzsākt terapiju un izvairīties no infarktiem un insultiem. Pie jau zināmajām kardiovaskulāro slimību profilakses aktivitātēm, smēķēšanas pārtraukšana, medikamentu, piemēram, statīnu lietošana, asinsspiediena kontrole, svara pārvaldība un fiziskās aktivitātes, jādomā arī par mazāk zināmiem riska faktoriem, piemēram, erektilo disfunkciju. 

Erektilā disfunkcija (ED) ir saistīta ar kardiovaskulāro slimību un mirstību no sirds un asinsvadu slimībām. Tomēr šī saistība ir maz pētīta. Šajā pētījumā analizēja saistību starp ED un subklīnisku kardiovaskulāro slimību. Datu bāzēs tika meklēti pētījumi, kuros analizēt saistība starp ED un subklīnisku kardiovaskulāro slimību četros domēnos: endotēlija disfunkcija mērīta ar plūsmu saistītu paplašināšanos, ar miega artērijas sienas biezumu, koronāro artēriju kalcifikāciju un citiem vaskulārās funkcijas mērījumiem. Tika veikta nejaušā efekta meta analīze un pētījumu meta regresija, kas novērtēja saistību starp ED un endotēlija disfunkciju (15 pētījumi; 2025 dalībnieki) un miega artērijas sieniņas biezumu (12 pētījumi; 1264 dalībnieki). ED bija saistīta ar 2,64 procentpunktu endotēlija funkcijas samazinājumu, salīdzinot ar pacientiem bez ED (95 % TI [-3.12 – -2.15]). Personām ar ED bija arī par 0,09 mm (95 % TI [0,06 – 0,12]) augstāks miega artērijas sieniņas biezums, nekā personām bez ED. Apakšgrupu analīzē secināja, ka vidējais pētījumā iesaistīto dalībnieku vecums, pētījuma kvalitāte, ED novērtēšanas anketa vai pētījuma publicēšanas datums  statistiski ticami neietekmē saistību starp ED un kardiovaskulāro slimību.

Pētnieki norāda, ka šī pētījuma rezultāti apstiprina saistību starp ED un subklīnisku kardiovaskulāro slimību. Iespējams, ka būtu jāveic papildus pacientu ar ED izmeklēšana uz sirds un asinsvadu slimībām.  

AVOTS:  Osondu CU, Vo B,  Oni ET, et al. The relationship of erectile dysfunction and subclinical cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. Vascular Medicine, 2017