PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Iekaisīga zarnu slimība saistīta ar palielinātu insulta risku

Doctus
Iekaisīga zarnu slimība saistīta ar palielinātu insulta risku
Freepik.com
Pacientiem ar iekaisīgu zarnu slimību (IZS) ir palielināts insulta, īpaši išēmiska insulta risks vismaz 25 gadus pēc diagnozes apstiprināšanas.

Pacientiem ar IZS ir palielināts trombembolisku notikumu risks, taču pierādījumu par ilgtermiņa insulta risku joprojām ir maz. Šā pētījuma mērķis bija izzināt, vai pacientiem ar biopsijā apstiprinātu IZS ir palielināts insulta risks ilgtermiņā.

Pētījumā tika iekļauti visi ar biopsiju apstiprinātie IZS pacienti Zviedrijā no 1969. līdz 2019. gadam, kā arī līdz piecām katram pacientam samērotām kontroles personām, ko nejauši atlasīja no vispārējās populācijas un brāļiem/māsām, kuriem nebija IZS. Primārais iznākums bija incidents insults; sekundārie iznākumi bija išēmisks un hemorāģisks insults. Insults tika identificēts no Zviedrijas Nacionālā pacientu reģistra, izmantojot gan primārās, gan sekundārās diagnozes. Pielāgoto draudu attiecību (aHR) insultam novērtēja ar elastīgiem izdzīvošanas modeļiem.

Pētījumā tika iekļauti 85 006 pacienti ar IZS (25 257 ar Krona slimību, 47 354 ar čūlaino kolītu, 12 395 ar neklasificētu IZS) un 406 987 atbilstošas kontroles personas. Analīzē tika iekļauti 101 082 brāļi un māsas, kam nebija diagnosticēta IZS. Kopumā IZS pacientiem tika novēroti 3720 insulta gadījumi (saslimstības rādītājs (IR) = 32,6 uz 10 000 persongadiem) un 15 599 gadījumi kontroles grupā (IR = 27,7; aHR = 1,13, 95 % TI [1,08—1,17]). Palielināta aHR saglabājās pat 25 gadus pēc IZS diagnozes apstiprināšanas, kas atbilst vienam papildu insulta gadījumam uz 93 IZS pacientiem. Biežāk tika novērots tieši išēmisks insults (aHR = 1,14; 95 % TI [1,09—1,18]), nevis hemorāģisks insults (aHR = 1,06; 95 % TI [0,97—1,15]). Išēmiska insulta risks ievērojami palielinājās IZS apakštipos [IR Krona slimībai: 23,3 pret 19,2; aHR = 1,19; 95 % TI [1,10—1,29], IR čūlainajam kolītam: 25,7 pret 22,6; aHR = 1,09; 95 % TI [1,04—1,16] un IR neklasificētai IZS: 30,5 pret 22,8; aHR = 1,22; 95 % TI [1,08—1,37]). Līdzīgi rezultāti tika iegūti, salīdzinot IZS pacientus ar viņu brāļiem un māsām.

Pacientiem ar IZS ir palielināts insulta risks, īpaši išēmisku notikumu risks neatkarīgi no IZS apakštipa. Pārmērīgs risks saglabājas pat 25 gadus pēc diagnozes apstiprināšanas. Šie atklājumi norāda uz nepieciešamību pēc klīniskas IZS pacientu novērošanas attiecībā uz pārmērīgu cerebrovaskulāru notikumu risku ilgtermiņā.

AVOTS: Sun J, Halfvarson J, Appelros P, et al. Long-term Risk of Stroke in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Population-Based, Sibling-Controlled Cohort Study, 1969–2019. Neurology. First published June 14, 2023