PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kardiovaskulārie riska faktori saistīti ar kognitīvo spēju pasliktināšanos pusmūžā

Doctus
Kardiovaskulārie riska faktori, tai skaitā, hipertensija, cukura diabēts un smēķēšana, ir saistīti ar paaugstinātu kognitīvo spēju pasliktināšanās risku pusmūžā, secināts pētījumā.

Līdz šim bija iegūti pierādījumi par to, ka kardiovaskulārie riska faktori pusmūžā ir saistīti ar paaugstinātu demences risku vēlāk, bet maz bija zināms par kardiovaskulāro risku saistību ar kognitīvo spēju pasliktināšanos. Tādēļ šajā pētījumā analizējas saistību starp kardiovaskulāriem riska faktoriem un kognitīvajām spējām pusmūža vecumā.

Pētījuma sākumā 2675 pusmūža vecuma dalībniekiem (vidējais vecums 50,2 ±3,6 gadi; 57 % sievietes) novērtēja kardiovaskulāros riska faktorus -  hipertensiju (31 %), cukura diabētu (11 %), aptaukošanos (43 %), augsts holesterīna līmenis (9 %), smēķēšana (15 %) - ,  kā arī veica kognitīvo spēju testēšanu pētījuma sākumā un pēc pieciem gadiem.

5 % dalībnieku (n=143) novēroja strauju kognitīvo spēju pasliktināšanos 5 gadu periodā. Smēķēšana, hipertensija un cukura diabēts bija saistīts ar paaugstinātu kognitīvo spēju pasliktināšanos (attiecīgi AOR =1,65, 95 % TI [1,00-2,71]; AOR=1,87, 95 % TI [1,26-2,75]; AOR=2,45, 95 % TI [1,54-3,88], savukārt starp aptaukošanos un augstu holesterīna līmeni un kognitīvo spēju pasliktināšanos saistība netika novērota.   Kognitīvo spēju pasliktināšanās pieaugums tika novērota arī pieaugot kardiovaskulāro riska faktoru skaitam (1 – 2 riska faktori AOR=1,77, 95 % TI [1,02-3,05]; ≥3 riska faktori AOR=2,94, 95 % TI [1,64-5,28]).

Pusmūža vecumā bieži izplatītie kardiovaskulārie riska faktori, īpaši, hipertensija, cukura diabēts un smēķēšana, ir saistīti ar kognitīvo spēju pasliktināšanos.

 

 AVOTS: Yaffe K, Bahorik AL, HOang TD, et al. Cardiovascular Risk Factors and Accelerated Cognitive Decline in Midlife: the CARDIA Study. Neurology,July 15, 2020