PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kataraktas operācija saistīta ar zemāku mirstības risku

Doctus
Kataraktas operācija saistīta ar zemāku mirstības risku
Gados vecām sievietēm ar kataraktu, kataraktas operācija ir saistīta ar zemāku visu cēloņu un cēloņspecifisko mirstību, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā JAMA Ophthalmology.

Iepriekš veiktos pētījumos ir noskaidrots, ka pastāv saistība starp kataraktas operāciju un zemāku visu cēloņu mirstības risku. Iespējamais šīs saistības skaidrojums ir, ka pēc operācijas uzlabojas vispārējais veselības stāvoklis un funkcionālā neatkarība. Savukārt saistība starp kataraktas operāciju un cēloņspecifisko mirstību līdz šim nebija pētīta. 

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp kataraktas operāciju un kopējo un cēloņspecifisko mirstību gados vecām sievietēm ar kataraktu.

Šis bija perspektīvs kohorta pētījums, pētījuma dalībnieces bija 65 gadus vecas un vecākas un viņām bija diagnosticēta katarakta. Dati tika analizēti par periodu 2014.gada 1.jūlijs – 2017.gad 1.spetembris. Galvenie iznākumi bija visu cēloņu mirstība un mirstība saistībā ar vaskulāriem, ļaundabīgu audzēju, neiroloģiskiem, pulmonāriem un infekcioziem cēloņiem.

Kopumā pētījumā piedalījās 74 044 sievietes ar kataraktu, no tām 41 735 tika veikta kataraktas operācija. Vidējais vecums bija 70,5 gadi (SD=4,6). Mirstība bija 2,56 gadījumi uz 100 persongadiem abās grupās. Kataraktas operācija bija saistīta ar zemāku visu cēloņu mirstību (samērotais HR=0,40; 95 % TI [0,39 – 0,42]), kā arī zemāku mirstību no vaskulāriem cēloņiem (samērotais HR=0,42; 95 % TI [0,39 – 0,46]), ļaundabīgiem audzējiem (samērotais HR=0,31; 95 % TI [0,29 – 0,34]), negadījumiem (samērotais HR=0,44; 95 % TI [0,33 – 0,58]), neiroloģiskiem cēloņiem (samērotais HR=0,43; 95 % TI [0,36 – 0,53]), pulmonāliem cēloņiem (samērotais HR=0,63; 95 % TI [0,52 – 0,78]) un infekcijām (samērotais HR=0,44; 95 % TI [0,36 – 0,54]), salīdzinot ar sievietēm, kurām netika veikta kataraktas operācija.

Pētnieki secināja, ka gados vecām sievietēm ar kataraktu, kataraktas operācija ir saistīta ar zemāku kopējo un cēloņspecifisko mirstību, tomēr šai saistībai mehānisms vēl ir neskaidrs. Tālāki pētījumi ir nepieciešami, lai izskaidrotu šo saistību.

 

AVOTS: Victoria L. Tseng, Rowan T. Chlebowski, Fei Yu, Jane A. Cauley, Wenjun Li, Fridtjof Thomas, Beth A. Virnig, Anne L. Coleman. Association of Cataract Surgery With Mortality in Older Women. JAMA Ophthalmology, 2017