PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Paaugstināts krūts vēža risks var saglabāties pat 20 gadus pēc dzemdībām

Doctus
Paaugstināts krūts vēža risks var saglabāties pat 20 gadus pēc dzemdībām. Risks ir lielāks, ja sievietei pirmās dzemdības ir vēlākos gados vai, ja ģimenes anamnēzē ir krūts vēzis, un risks nemazinās, barojot bērnu ar krūti.

Grūtniecība un dzemdības tiek uzskatītas par preventīvu krūts vēža pasākumu, tomēr krūts vēža risks ir lielāks tieši īsu laiku pēc dzemdībām. Šī pētījuma mērķis bija raksturot krūts vēža risku īsu brīdi pēc dzemdībām. Pētījumā izmantoja 15 perspektīvu kohorta pētījumu datus, visas dalībnieces bija jaunākas par 55 gadiem. 9,6 miljonu novērošanas persongadu laikā tika konstatēti 18 826 krūts vēža gadījumi.

Salīdzinot ar nedzemdējušām sievietēm, sievietēm 5 gadus pēc dzemdībām bija visaugstākais krūts vēža risks (HR=1,80; 95 % TI [1,63 – 1,99]), savukārt 34 gadus pēc dzemdībām risks samazinājās un bija zemāks nekā nedzemdējušām sievietēm (HR=0,77; 95 % TI [0,67 – 0,88]). Saistība no negatīvas pārgāja pozitīvā apmēram 24 gadus pēc dzemdībām. Paaugstināts risks tika novērots attiecībā uz estrogēna receptoru (ER) pozitīvu krūts vēzi.  Lielāks krūts vēža risks tika novērots, kombinējot to ar krūts vēzi ģimenes anamnēzē un lielāku sievietes vecumu pirmajās dzemdībās. Krūts barošana neizmainīja kopējo risku.

Pētījuma ierobežojumi ir tādi, ka netika atdalīti krūts vēža gadījumi, kuri tika konstatēti grūtniecības laikā, no tiem, kuri tika diagnosticēti pēc dzemdību periodā. Nebija pieejami arī  HER2 dati.

Pētnieki secina, ka sievietēm, kuras ir dzemdējušas, vairāk kā 20 gadus ir paaugstināts krūts vēža attīstības risks, salīdzinot ar sievietēm, kuras nav dzemdējušas. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem dzemdības būtu jāuzskata par krūts vēža riska faktoru jaunām sievietēm.    

 

AVOTS: Nichols HB et al. Breast Cancer Risk After Recent Childbirth: A Pooled Analysis of 15 Prospective Studies. Annals of Internal Medicine, 2018