PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp pasīvo smēķēšanu un galvassāpēm vai migrēnu

Doctus
Saistība starp pasīvo smēķēšanu un galvassāpēm vai migrēnu
Freepik.com
Pašreizējie pierādījumi par saistību starp pašu ziņoto pasīvās smēķēšanas iedarbību un galvassāpēm vai migrēnu ir ierobežoti un pretrunīgi. Svarīga problēma ir faktiskās pasīvās smēķēšanas iedarbības novērtējuma trūkums, izmantojot biomarķierus.

Pētījuma mērķis bija izpētīt saistību starp pasīvās smēķēšanas iedarbību un smagām galvassāpēm vai migrēnu pieaugušajiem, kas nekad nav smēķējuši, ko apstiprināja kotinīna līmenis serumā.

Tika veikts šķērsgriezuma pētījumu par 4560 pieaugušajiem, kas nekad nav smēķējuši. Pasīvās smēķēšanas iedarbība tika novērtēta, mērot kotinīna koncentrāciju serumā. Informācija par smagām galvassāpēm vai migrēnu balstījās uz pašu dalībnieku ziņojumiem.

Kopējais smagu galvassāpju vai migrēnas izplatības rādītājs bija 20 % (919/4560). Pēc iespējamo jaucējfaktoru samērošanas tika noskaidrots, ka spēcīga pasīvās smēķēšanas iedarbība (seruma kotinīna līmenis no 1 līdz 10 ng/ml) bija pozitīvi saistīta ar smagām galvassāpēm vai migrēnu (OR=2,02; 95 % TI [1,19 – 3,43]); tomēr netika konstatēta būtiska saistība starp zemu pasīvās smēķēšanas iedarbību (seruma kotinīna līmenis no 0,05 līdz 0,99 ng/ml) un smagām galvassāpēm vai migrēnu (OR=1,15, 95 % TI [0,91 – 1,47]). Datu analīze parādīja, ka seruma kotinīna dabiskajam logaritmam bija lineāra saistība ar smagām galvassāpēm vai migrēnu (p = 0,335 nelinearitātei). Stratificētā analīze liecināja, ka indivīdi ar ĶMI <25 (p < 0,001 mijiedarbībai) un mazkustīgu aktivitāti (p = 0,016 mijiedarbībai) mainīja saistību starp pasīvās smēķēšanas iedarbību un smagām galvassāpēm un migrēnu. Pat pēc pasīvās smēķēšanas iedarbības definīcijas maiņas, izņemot zāles, kas varētu ietekmēt seruma kotinīna metabolismu, un daudzkārtēju imputāciju, jutīguma analīzes rezultāti palika stabili.

Pētījums parādīja, ka smagai pasīvās smēķēšanas iedarbībai (seruma kotinīna līmenis no 1 līdz 10 ng/ml) bija nozīmīga pozitīva saistība ar smagām galvassāpēm vai migrēnu pieaugušajiem, kas nekad nav smēķējuši. Ir nepieciešami perspektīvi pētījumi, lai pārbaudītu šīs saistības.

AVOTS: Wu J, Yang P, Wu X, et al. Association between secondhand smoke exposure and severe headaches or migraine in never-smoking adults. Headachee, Vol 63, Issue 10, November/December 2023