PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

SARS-CoV-2 infekcija ir saistīta ar fizisku, bet ne psihisku nogurumu ilgtermiņā

Doctus
SARS-CoV-2 infekcija ir saistīta ar fizisku, bet ne psihisku nogurumu ilgtermiņā
Freepik.com
Nogurums ir identificēts kā garā Covid galvenais simptoms, tomēr iespējamās ar pandēmiju saistītās ietekmes joprojām ir neskaidras. Šajā pētījumā analizēja kopējā, fiziskā un psihiskā noguruma trajektorijas un ar to saistītos faktorus iepriekš inficētām un neinficētām personām līdz vienam gadam pēc inficēšanās.

Tika izmantoti dati no Vācijas garengriezuma kohortas pētījuma ar pieaugušajiem ar diviem paraugiem: reprezentatīvu varbūtības paraugu un personu paraugu ar pierādītu SARS-CoV-2 infekciju. Aptaujas tika veiktas 2020. gada pavasarī (T1), 2020. gada rudenī (T2) un 2021. gada vasarā (T3). Nogurums tika novērtēts, izmantojot FAS, nošķirot fizisko un psihisko nogurumu. Depresija, trauksme un stress tika novērtētas, izmantojot PHQ-4 un PSQ.

Aptaujā tika iekļauti 1990 dalībnieki (vidējais vecums 47,2 gadi (SD = 17,0), 30,5 % iepriekš inficēti ar SARS-CoV-2) (n = 1118 T2, n = 692 T3). Kopējais un fiziskais nogurums, bet ne psihiskais nogurums bija ievērojami augstāks iepriekš inficētajiem, salīdzinot ar neinficēto grupu T2, bet šī grupu atšķirība izzuda T3. Covid infekcija tika identificēts kā faktors, kas saistīts ar pārejošu kopējo un fizisko nogurumu T2. Depresija, trauksme un stress pie T1 bija saistīti ar kopējo, fizisko un psihisko nogurumu abās pēcpārbaudēs.

Pētījuma rezultāti uzsver, cik svarīgi ir uzskatīt fizisko un psihisko nogurumu par atsevišķām vienībām, vienlaikus liekot domāt par fizisko noguruma pazīmju lielāku nozīmi, izprotot garo Covid. Rezultāti arī parādīja, ka sākotnējie psihiskās veselības simptomi bija visspēcīgāk saistīti ar noguruma trajektorijām.

AVOTS: Schurr M, Junne F, Martus P, et al. SARS-CoV-2 infection is associated with physical but not mental fatigue – Findings from a longitudinal controlled population-based study. Journal of Psychosomatic Research, Volume 178, March 2024, 111598