PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sievietēm veģetārietēm ir lielāks gūžas kaula kakliņa lūzuma risks

Doctus
Sievietēm veģetārietēm ir lielāks gūžas kaula kakliņa lūzuma risks
Freepik.com
Pētījums, kurā piedalījās vairāk nekā 26 000 pusmūža sieviešu no Apvienotās Karalistes, atklāj, ka tām, kuras ievēro veģetāru diētu, bija par 33 % lielāks gūžas kaula kakliņa lūzumu risks, salīdzinot ar sievietēm, kuras regulāri ēd gaļu.

Gūžas kaula kakliņa lūzuma risks sievietēm, kuras ievēro augu izcelsmes diētu, nav skaidrs. Apvienotās Karalistes sieviešu kohortas pētījuma mērķis bija izpētīt gūžas kaula kakliņa lūzuma risku neregulāriem gaļas ēdājiem, peskatāriešiem un veģetāriešiem, salīdzinot ar regulāriem gaļas ēdājiem, un noteikt, vai iespējamās saistības starp katru uztura grupu un gūžas kaula kakliņa lūzuma risku maina ķermeņa masas indekss (ĶMI).

Apvienotās Karalistes sievietes vecumā no 35 līdz 69 gadiem tika klasificētas kā regulāras gaļas ēdājas (≥ 5 porcijas nedēļā), neregulāras gaļas ēdājas (< 5 porcijas nedēļā), peskatārietes (ēda zivis, bet ne gaļu) vai veģetārietes (neēda ne gaļu, ne zivis), pamatojoties uz apstiprinātu 217 vienību pārtikas biežuma anketu, kas aizpildīta 1995.–1998.gadā. Gūžas kaula kakliņa lūzumi tika identificēti, izmantojot sasaisti ar slimnīcas epizožu statistiku līdz 2019. gada martam. Cox regresijas modeļi tika izmantoti, lai novērtētu saistību starp katru uztura grupu un gūžas kaula kakliņa lūzuma risku vidēji 22,3  novērošanas gadu laikā.

No 26 318 novērotām sievietēm tika novēroti 822 gūžas kaula kakliņa lūzumu gadījumi (556 331 persongads). Pēc samērošanas, lai ņemtu vērā iespējamos jaucējfaktorus, veģetāriešiem (HR=1,33; 95 % TI [1,03 – 1,71]), bet neregulāriem gaļas ēdājiem (HR=1,00; 95 % TI [0,85 – 1,18]) vai peskatārietēm (HR=0,97; 95 % TI [0,75 – 1,26]) bija lielāks gūžas lūzumu risks, salīdzinot ar gaļas ēdājām. Nevienā uztura grupā nebija skaidru pierādījumu par ĶMI ietekmes izmaiņām (p-mijiedarbība = 0,3).

Pētnieki secina, ka sievietēm veģetārietēm ir lielāks gūžas kaula kakliņa lūzuma risks, salīdzinot ar sievietēm, kuras regulāri ēd gaļu. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai to apstiprinātu vīriešiem un ārpus Eiropas esošajām populācijām un identificētu faktorus, kas ir atbildīgi par novēroto riska atšķirību. Ieteicams veikt turpmākus pētījumus, lai izpētītu ĶMI un barības vielu nozīmi dzīvnieku izcelsmes pārtikā.

AVOTS: Webster J, Greenwood DC, Cade JE. Risk of hip fracture in meat-eaters, pescatarians, and vegetarians: results from the UK Women’s Cohort Study. BMC Medicine, 2022; 20 (1)