PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vakcinācija pret gripu saistīta ar 40 % zemāku Alcheimera slimības risku

Doctus
Vakcinācija pret gripu saistīta ar 40 % zemāku Alcheimera slimības risku
Freepik.com
Cilvēkiem, kuri saņēma vismaz vienu gripas vakcīnu, bija par 40 % mazāka iespēja nekā viņu nevakcinētajiem vienaudžiem četru gadu laikā saslimt ar Alcheimera slimību, liecina jauns pētījums.

Iepriekš veiktos pētījumos ir atklāts samazināts jebkuras etioloģijas demences risks pēc vakcinācijas pret gripu atsevišķās populācijās, tostarp senioriem un pacientiem ar nopietnām hroniskām saslimšanām. Tomēr gripas vakcinācijas ietekme uz Alcheimera slimības (AD) risku vispārējā vecāku ASV pieaugušo grupā nav analizēta.

Šī pētījuma mērķis bija salīdzināt AD attīstības risku pacientiem ar un bez iepriekšējas vakcinācijas pret gripu lielā ASV iedzīvotāju kohortā.

Tika izmantoti neidentificētu personu dati par laikposmu no 2009. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam. Pacientiem, kurus iekļāva pētījumā,  nebija demences 6 gadu pārskata period līdz novērošanas sākumam un tie bija ≥65 gadus veci. Tika izmantota Propensity-score matching (PSM), lai izveidotu pret gripu vakcinētu un pret gripu nevakcinētu kohortas ar līdzīgu sākotnējo demogrāfisko stāvokli, medikamentu lietošanu un blakusslimībām. Tika aprēķināts relatīvais risks (RR) un absolūtā riska samazinājums (ARR), lai novērtētu vakcinācijas pret gripu ietekmi uz AD risku 4 gadu novērošanas laikā.

No atbilstošas pacientu izlases (n = 2 356 479) PSM izveidoja 935 887 gripas-vakcinētu un nevakcinētu pāru paraugu. Atbilstošā izlase bija 73,7 (SD, 8,7) gadus veca un 56,9 % sieviešu, ar vidējo novērošanas periodu 46 (IQR, 29–48) mēneši; 5,1 % (n = 47 889) pret gripu vakcinēto pacientu un 8,5 % (n = 79 630) pret gripu nevakcinēto pacientu novērošanas laikā attīstījās AD. RR bija 0,60 (95% TI [0,59–0,61]) un ARR bija 0,034 (95% TI [0,033–0,035]), kas atbilst ārstēšanai nepieciešamajam skaitlim 29,4.

Šis pētījums pierāda, ka vakcinācija pret gripu ir saistīta ar samazinātu Alcheimera slimības risku valsts mēroga izlasē ASV pieaugušajiem vecumā no 65 gadiem.

AVOTS: Bukhbinder AS, Ling Y, Hasan O, et al. Risk of Alzheimer’s Disease Following Influenza Vaccination: A Claims-Based Cohort Study Using Propensity Score Matching. Journal of Alzheimer's Disease, 2022; 1