PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vaskulāras demences risks īpaši augsts pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu

Doctus
Personām ar 2.tipa cukura diabētu ir augstāks tieši vaskulāras demences risks, salīdzinot ar cita veida demencēm, secināts pētījumā. Salīdzinot ar personām bez demences, pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu ir par 35 % augstāks vaskulāras demences risks.

Salīdzinājumam nevaskulāras demences risks ir tikai nedaudz paaugstināts (8 %), savukārt Alcheimera demences risks ir par 8 % zemāks nekā personām bez 2.tipa cukura diabēta.

Saistība starp 2.tipa cukura diabētu un demenci jau bija zināma iepriekš, jo cilvēki dzīvo ilgāk un pieaug risks, ka attīstās vēl citas hroniskas saslimšanas, piemēram, demence.

Trešā daļa no visiem demenču gadījumiem ir saistīta ar modificējamiem riska faktoriem, starp tiem ir arī 2.tipa cukura diabēts, kas ir atbildīgs par 3,2 % no visiem demenču gadījumiem.

Pētnieki, izmantojot Zviedrija Nacionālo diabēta reģistru, novērtēja saistību starp 2.tipa cukura diabētu un demences veidiem.

Pētījumā bija dati par 378 299 2.tipa cukura diabēta pacientiem un 1 886 022 līdzīga vecuma (vidējais vecums 64 gadi) un dzimuma iedzīvotājiem no vispārējās populācijas. Pēc 7 novērošanas gadiem 10 143 cilvēkiem ar 2.tipa cukura diabētu un 46 479 cilvēkiem bez 2.tipa cukura diabēta attīstījās demence. Nevaskulāra demence bija biežāk diagnosticētais demences veids, tad sekoja Alcheimera slimība un vaskulāra demence.

Slikta glikēmijas kontrole paaugstināja demences risku pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu. Tomēr šī saistība netika novērota attiecībā uz Alcheimera slimību. Salīdzinot dalībniekus ar HbA1c < 7 % ar tiem, kuriem HbA1c >10,1 %, slikti kontrolēts cukura diabēts par 93 % paaugstina vaskulāras demences risku, par 67 % paaugstina  nevaskulāras demences risku un par 34 % paaugstina Alcheimera slimības risku.

Šie ir rezultāti no novērojuma pētījuma, tādēļ jābūt uzmanīgiem ar secinājumiem un rekomendāciju izstrādi.

 

AVOTS: Celis-Morales C, et al. Vascular Dementia Risk Particularly High in Type 2 Diabetes. EASD 2020, Oral presentation 06.