PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vaskulārie faktori kā epilepsijas prognozētāji vecāka gadagājuma cilvēkiem: Framingemas sirds pētījums

Doctus
Vaskulārie faktori kā epilepsijas prognozētāji vecāka gadagājuma cilvēkiem: Framingemas sirds pētījums
Freepik.com
Insults ir izplatītākais epilepsijas cēlonis gados vecākiem cilvēkiem. Tiek uzskatīts, ka subklīniska cerebrovaskulāra slimība ir pamats 30–50 % vēlīnās epilepsijas bez zināma iemesla.

Pētījumā tika analizēta modificējamu asinsvadu slimību riska faktoru lomu turpmākās epilepsijas prognozēšanā 45 gadus veciem vai vecākiem dalībniekiem Framingemas sirds pētījumā (FHS), kas ir garengriezums, sabiedrībā balstīts pētījums.

Pētījumā tika iekļauti dalībnieki, kuri bija vismaz 45 gadus veci un par kuriem bija pieejami asinsvadu riska faktoru dati un tika novērošana uz epilepsijas attīstību (n=2986, vidējais vecums 58, 48 % vīrieši). Epilepsijas gadījumu izskatīšana ietvēra medicīnisko diagrammu pārskatīšanu, lai izslēgtu lēkmju imitācijas un akūtus simptomātiskus krampjus. Pētītie asinsvadu riska faktori bija hipertensija, cukura diabēts, smēķēšana un hiperlipidēmija. Tika pētīta arī Framingemas insulta riska profila rezultāta nozīme. Analīzei tika izmantoti Koksa proporcionālie draudu regresijas modeļi.

55 jauni epilepsijas gadījumi tika identidicēti 19 novērošanas gadu laikā. Hipertensija bija saistīta ar divas reizes lielāku epilepsijas attīstības risku (HR=1,93; 95 % TI [1,10 – 3.37]; P=0,022), šī saistība sagalabājās arī pēc datu samērošanas pēc insulta. Sekundārā analīzē, kurā netika iekļauti pacienti ar normālu asinsspiedienu, kuri lietoja antihipertensīvos medikamentus (n=2613, 50 epilepsijas gadījumi) saistība arī tika novērota (HR=2,44; 95 % TI [1,36 – 4,35]; p=0,003).

Pētnieki secināja, ka hipertensija ir potenciāls ietekmējamais un novēršamais vaskulārais riska faktors vispārējā populācijā, kas paaugstina epilepsijas attīstības risku 2 – 2,5 reizes.

AVOTS: Stefanidou M, Himali JJ, Devinsky O, et al. Vascular risk factors as predictors of epilepsy in older age: The Framingham Heart Study. Epilepsia, 2021;00:1–7.