PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vazomotori menopauzes simptomi un sirds un asinsvadu slimību risks

Doctus
Sievietēm, kurām saglabājas karstuma viļņi un nakts svīšana pēc menopauzes ir par 70 % lielāka iespējamība, ka būs stenokardija, miokarda infarkts un insults, secināts pētījumā.

Pētījumā iekļāva 23 365 sieviešu individuālos datus no 6 perspektīviem pētījumiem. Sievietes ar sirds un asinsvadu slimībām pētījuma sākumā pētījumā netika iekļautas. Tika analizēta saistība starp vazomotoro simptomu biežumu (nekad, reti, dažreiz un bieži), smagumu (nekad, viegli, vidēji smagi un smagi) un laiku (pirms un pēc menopauzes vecuma) un jauniem kardiovaskulāriem notikumiem.  

Samērotā modelī netika iegūti pierādījumi par saistību starp karstuma viļņu biežumu un jauniem kardiovaskulāriem notikumiem. Savukārt tika konstatēta saistība starp nakts sviedriem un kardiovaskulāro notikumu risku, sievietēm, kurā dažreiz bija nakts svīšana draudu attiecība bija 1,22 (95 % TI [1,02 – 1,45]), tām, kurām nakts svīšana bija bieži, draudu attiecība bija 1,29 (95 % TI [1,05 – 1,58]). Smagāki vazomotorie simptomi (gan nakts svīšana, gan karstuma viļņi) bija saistīti ar augstāku kardiovaskulāro notikumu risku.  Kardiovaskulāro notikumu draudu attiecība sievietēm ar izteiktiem karstuma viļņiem (HR=1,83; 95 % TI [1,22 – 2,73]), nakts svīšanu (HR=1,59; 95 % TI [1,07 – 2,37]) un jebkādiem vazomotoriem simptomiem (HR=2,11; 95 % TI [1,62 – 2,76]).

Sievietēm, kuras ziņoja gan par karstuma viļņiem, gan par nakts svīšanu bija augstāks kardiovaskulāro notikumu risks (HR=1,55; 95 % TI [1,24 – 1,94]), salīdzinot ar tām, kurām bija tikai karstuma viļņi (HR=1,33; 95 % TI [0,94 – 1,88]) vai nakts sviedri (HR=1,32; 95 % TI [ 0,84 – 2,07]).

Pētnieki secināja, ka vazomotoro simptomu biežums ir saistīts ar paaugstinātu kardiovaskulāro notikumu risku. Vazomotoro simptomu sākšanās pirms vai pēc menopauzes arī ir saistīts ar paaugstinātu kardiovaskulāro notikumu risku.

AVOTS: Zhu D, Chung HF, Dobson A, et al. Vasomotor Menopausal Symptoms and risk of cardiovascular Disease: A pooled analysis of six prospective studies. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 2020, July.