PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vientuļiem sirds slimību pacientiem paaugstināts mirstības risks pirmā gada laikā pēc izrakstīšanas no stacionāra

Doctus
Vientuļiem sirds slimību pacientiem paaugstināts mirstības risks pirmā gada laikā pēc izrakstīšanas no stacionāra
Sirds slimniekiem, kuri jūtas vientuļi, ir paaugstināts risks nomirt gada laikā pēc izrakstīšanas no slimnīcas, atklāj pētījums, kas tiešsaistē publicēts žurnālā Heart.

Pētījuma mērķis bija izpētīt, vai dzīvošana vienatnē un vientulība ir saistīta ar sliktiem rezultātiem, par kuriem ziņo pacienti pēc izrakstīšanās no slimnīcas, kā arī paredzēt kardiālos notikumus un mirstību 1 gadu pēc izrakstīšanās no slimnīcas sievietēm un vīriešiem ar išēmisku sirds slimību, aritmiju, sirds mazspēju vai sirds vārstuļu slimību.

Nacionālā šķērsgriezuma apsekojumā iekļāva pacientus ar zināmu sirds slimību, kuri izrakstīti no slimnīcas, par šiem pacientiem bija informācija no nacionālā reģistra pētījuma sākumā un pēc viena novērošanas gada. Vientulība tika novērtēta, izmantojot vienu jautājumu, un informācija par kopdzīvi bija pieejama valsts reģistros. Pacientu ziņotie rezultāti bija īsā forma-12 (Short Form-12), slimnīcas trauksmes un depresijas skala un HeartQoL. Klīniskais iznākums bija kardiāli notikumi (miokarda infarkts, insults, sirdsdarbības apstāšanās, kambaru tahikardija / fibrilācija) un visu mirstība pirmā gada laikā.

Kopumā aptauju aizpildīja 13 443 pacienti (53%) ar išēmisku sirds slimību, aritmiju, sirds mazspēju vai sirds vārstuļu slimībām. No tiem 70% bija vīrieši, un vidējais vecums bija 66,1 sievietēm un 64,9 vīriešiem. Pacientiem ar sirds slimībām vientulība bija saistīta ar ievērojami sliktākiem rezultātiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Vientulība bija saistīta ar visu cēloņu mirstīgu gan vīriešiem (HR=2,14; 95 % TI [1,43 – 3,22]), gan sievietēm (HR=2,92 (95% TI [1,55 - 5,49]) Dzīvojot vieniem, sirdsdarbības notikumi tika prognozēti tikai vīriešiem (HR=1,39; 95% TI [1,05 - 1,85]).

Pētnieki secināja, ka pastāv cieša saistība starp vientulību un pacientu ziņotiem iznākumiem un pirmā gada letalitāti gan vīriešiem, gan sievietēm ar sirds slimībām. Rezultāti liecina, ka vientulībai vajadzētu būt sabiedrības veselības iniciatīvu prioritātei, un tā jāiekļauj arī sirds slimnieku klīniskā riska novērtējumā.

 

AVOTS: Christensen AV, Juel K, Ekholm O, et al. Significantly increased risk of all-cause mortality among cardiac patients feeling lonely. Heart, 2019; heartjnl-2019-315460