PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kādus jautājumus prasa risināt slimnīcas reģionos?

Doctus
Kādus jautājumus prasa risināt slimnīcas reģionos?
Foto: Veselības ministrija
Veselības ministrijā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju pārrunāti slimnīcu tīkla ārpus Rīgas stiprināšanas un sakārtošanas jautājumi, kā arī slimnīcu finanšu aktualitātes.

Veselības ministre Līga Meņģelsone jau apmeklējusi slimnīcas Jēkabpilī Aizkrauklē, Dobelē, Cēsīs un šādas vizītes reģionos notiks arī turpmāk. Veselības ministrija šobrīd gatavo ziņojumu par slimnīcu tīkla stiprināšanu visā Latvijā. Saglabājot esošo slimnīcu skaitu, bet, pārskatot slimnīcu iespējas nodrošināt valsts apmaksāto veselības aprūpi noteiktos profilos, ir iespēja virzīties uz tādu modeli, kur pacients var saņemt augstākās kvalitātes ārstniecību un aprūpi, kas paredz atbilstošu skaitu profesionāļu un vajadzīgo infrastruktūru.

Veselības ministrijas pārstāvji informēja, ka ir uzsākts darbs pie medicīnas pakalpojumu tarifu pārskatīšanas, pie 2024. gada budžeta prioritārajiem pasākumiem, valdībā iesniegts ziņojums par papildus piešķirto 11 miljonu eiro sadalījumu energoresursu sadārdzinājuma segšanai slimnīcām un top ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību un sakārtošanu ārpus Rīgas, ko valdībā plānots iesniegt aprīlī.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Normunds Audzišs ministrei iesniedza vēstuli, kurā uzskaitīti aktuālākie problēmjautājumi, kas jārisina. Teju visas slimnīcas šobrīd strādā ar zaudējumiem, sniedzot valsts apmaksātos pakalpojumus, jo šobrīd noteiktās pakalpojumu izmaksas neatbilst reālajām izmaksām. Slimnīcām, kuras pamatā ir pašvaldību kapitālsabiedrības, būtu svarīga skaidrība par finansējuma apjomu, lai plānotu darbību īstermiņā un vidējā termiņā. Asociācija uzsver, ka ir nepieciešams pārskatīt noteiktos apmaksas tarifus, nevis kompensēt izmaksu pieaugumus ”ugunsgrēka dzēšanas režīmā”. Steidzami risināms ir cilvēkresursu jautājums, jo vislielākais medicīnas personāla trūkums ir tieši reģionos, slimnīcu līmeņošana būtu sasaistāma ar cilvēkresursu plānošanu.